Fahrplan für Adampol in

In Maps anzeigen
Abfahrtsplan Ankunftsplan
Loading
Zeit
Mittel
Richtung / Zwischenhalte
Gleis
Verspätung
10:43
806KJ
Chmelnizkij
Adampol 10:43 - Pasechnij 10:53 - Lojava 11:02 - Starokonstantinov 2 11:11 Voronkovcsi 11:26 - Krasilov 11:38 - Klimashevka 12:00 - Grechani 12:22 - Veschevoi Rynok 12:27 - Chmelnizkij 12:36
15:21
807KJ
Vinnytsia
Adampol 15:21 - Zales'e 15:26 - Novodubrovskij 15:36 - Hmelniki 15:48 Kurilovka(Winnyzja) 16:00 - Solomirka 16:05 - Uladovka 16:12 - Kholonevskaya 16:24 - Kalinovka 2 16:36 - Vinnytsia 17:26
19:44
808OJ
Chmelnizkij
Adampol 19:44 - Pasechnij 19:54 - Lojava 20:04 - Starokonstantinov 2 20:14 Voronkovcsi 20:30 - Krasilov 20:43 - Zarud'e 20:59 - Klimashevka 21:06 - Grechani 21:30 - Chmelnizkij 21:43
04:33
D 139KJ
Kamenecs-Podolskij
Adampol 04:33 - Pasechnij 04:44 Starokonstantinov 2 05:02 - Krasilov 05:42 - Dunaevcsi 07:57 - Balin(UA) 08:20 - Kamenecs-Podolskij 08:57
05:45
805KJ
Vinnytsia
Adampol 05:45 - Zales'e 05:50 - Novodubrovskij 06:00 - Hmelniki 06:12 Kurilovka(Winnyzja) 06:24 - Solomirka 06:29 - Uladovka 06:36 - Kholonevskaya 06:48 - Kalinovka 2 07:00 - Vinnytsia 07:48
10:43
806KJ
Chmelnizkij
Adampol 10:43 - Pasechnij 10:53 - Lojava 11:02 - Starokonstantinov 2 11:11 - Voronkovcsi 11:26 - Krasilov 11:38 - Klimashevka 12:00 - Grechani 12:22 - Veschevoi Rynok 12:27 - Chmelnizkij 12:36
15:21
807KJ
Vinnytsia
Adampol 15:21 - Zales'e 15:26 - Novodubrovskij 15:36 - Hmelniki 15:48 - Kurilovka(Winnyzja) 16:00 - Solomirka 16:05 - Uladovka 16:12 - Kholonevskaya 16:24 - Kalinovka 2 16:36 - Rabochaya 16:43 - Vorshicsa 16:49 - Kalinowka 1 17:05 - Vinnytsia 17:26
19:44
808OJ
Chmelnizkij
Adampol 19:44 - Pasechnij 19:54 - Lojava 20:04 - Starokonstantinov 2 20:14 - Voronkovcsi 20:30 - Krasilov 20:43 - Zarud'e 20:59 - Klimashevka 21:06 - Grechani 21:30 - Veschevoi Rynok 21:35 - Chmelnizkij 21:43
04:33
D 139KJ
Kamenecs-Podolskij
Adampol 04:33 - Pasechnij 04:44 - Starokonstantinov 2 05:02 - Krasilov 05:42 - Grechani 06:25 - Yarmolincsi 07:32 - Dunaevcsi 07:57 - Balin(UA) 08:20 - Kamenecs-Podolskij 08:57
05:45
805KJ
Vinnytsia
Adampol 05:45 - Zales'e 05:50 - Novodubrovskij 06:00 - Hmelniki 06:12 - Kurilovka(Winnyzja) 06:24 - Solomirka 06:29 - Uladovka 06:36 - Kholonevskaya 06:48 - Kalinovka 2 07:00 - Rabochaya 07:06 - Vorshicsa 07:11 - Kalinowka 1 07:26 - Vinnytsia 07:48
10:43
806KJ
Chmelnizkij
Adampol 10:43 - Pasechnij 10:53 - Lojava 11:02 - Starokonstantinov 2 11:11 Voronkovcsi 11:26 - Krasilov 11:38 - Klimashevka 12:00 - Grechani 12:22 - Veschevoi Rynok 12:27 - Chmelnizkij 12:36
15:21
807KJ
Vinnytsia
Adampol 15:21 - Zales'e 15:26 - Novodubrovskij 15:36 - Hmelniki 15:48 Kurilovka(Winnyzja) 16:00 - Solomirka 16:05 - Uladovka 16:12 - Rabochaya 16:43 - Vorshicsa 16:49 - Vinnytsia 17:26
19:44
808OJ
Chmelnizkij
Adampol 19:44 - Pasechnij 19:54 - Lojava 20:04 - Starokonstantinov 2 20:14 Voronkovcsi 20:30 - Krasilov 20:43 - Zarud'e 20:59 - Klimashevka 21:06 - Grechani 21:30 - Chmelnizkij 21:43
04:33
D 139KJ
Kamenecs-Podolskij
Adampol 04:33 - Pasechnij 04:44 Starokonstantinov 2 05:02 - Krasilov 05:42 - Grechani 06:25 - Balin(UA) 08:20 - Kamenecs-Podolskij 08:57
05:45
805KJ
Vinnytsia
Adampol 05:45 - Zales'e 05:50 - Novodubrovskij 06:00 - Hmelniki 06:12 Kurilovka(Winnyzja) 06:24 - Solomirka 06:29 - Uladovka 06:36 - Rabochaya 07:06 - Vorshicsa 07:11 - Vinnytsia 07:48