Fahrplan für Altiniwka in

In Maps anzeigen
Abfahrtsplan Ankunftsplan
Loading
Zeit
Mittel
Richtung / Zwischenhalte
Gleis
Verspätung
17:07
778PC
Shostka
Altiniwka 17:07 - Krolewez 17:18 - Tereshenskaya(UA) 17:39 - Shostka 17:54
17:07
778LJ
Shostka
Altiniwka 17:07 - Krolewez 17:18 - Tereshenskaya(UA) 17:39 - Shostka 17:54
21:16
884KJ
Zernove
Altiniwka 21:16 - Krolewez 21:28 - Tereshenskaya(UA) 21:52 - Janpol 22:13 - Ivotka 22:19 - Khutir-Mykh 22:37 - Zernove 22:55
07:57
883KJ
Kiev-Volinskij
Altiniwka 07:57 - Melnya 08:06 - Konotop Pass 08:23 - Bakhmach-Pas 08:51 - Bachmatsch-Kiewskij 08:58 - Pliski 09:22 - Kruti 09:41 - Nizhyn 10:00 - Nosovka 10:21 - Bobrovicsi 10:41 - Brovari 11:16 - Darnicsa 11:31 - Vidubichi 11:44 - Kiev-Demievskij 11:49 - Kyiv-Pas 11:58 - Kiev Karavaevi Dachi 12:15 - Kiev-Volinskij 12:21
17:07
778PC
Shostka
Altiniwka 17:07 - Krolewez 17:18 - Tereshenskaya(UA) 17:39 - Shostka 17:54
17:07
778LJ
Shostka
Altiniwka 17:07 - Krolewez 17:18 - Tereshenskaya(UA) 17:39 - Shostka 17:54
21:16
884KJ
Zernove
Altiniwka 21:16 - Krolewez 21:28 - Tereshenskaya(UA) 21:52 - Janpol 22:13 - Ivotka 22:19 - Khutir-Mykh 22:37 - Zernove 22:55
07:57
883KJ
Kiev-Volinskij
Altiniwka 07:57 - Melnya 08:06 - Konotop Pass 08:23 - Bakhmach-Pas 08:51 Bachmatsch-Kiewskij 08:58 - Pliski 09:22 - Kruti 09:41 - Nizhyn 10:00 - Nosovka 10:21 - Bobrovicsi 10:41 - Brovari 11:16 - Darnicsa 11:31 - Vidubichi 11:44 - Kiev-Demievskij 11:49 - Kyiv-Pas 11:58 - Kiev Karavaevi Dachi 12:15 - Kiev-Volinskij 12:21
17:07
778PC
Shostka
Altiniwka 17:07 - Krolewez 17:18 - Tereshenskaya(UA) 17:39 - Shostka 17:54
17:07
778LJ
Shostka
Altiniwka 17:07 - Krolewez 17:18 - Tereshenskaya(UA) 17:39 - Shostka 17:54
21:16
884KJ
Zernove
Altiniwka 21:16 - Krolewez 21:28 - Tereshenskaya(UA) 21:52 - Janpol 22:13 - Ivotka 22:19 - Khutir-Mykh 22:37 - Zernove 22:55
07:57
883KJ
Kiev-Volinskij
Altiniwka 07:57 - Melnya 08:06 - Konotop Pass 08:23 - Bakhmach-Pas 08:51 Darnicsa 11:31 - Vidubichi 11:44 - Kiev-Demievskij 11:49 - Kyiv-Pas 11:58 - Kiev Karavaevi Dachi 12:15 - Kiev-Volinskij 12:21
17:07
778PC
Shostka
Altiniwka 17:07 - Krolewez 17:18 - Tereshenskaya(UA) 17:39 - Shostka 17:54
17:07
778LJ
Shostka
Altiniwka 17:07 - Krolewez 17:18 - Tereshenskaya(UA) 17:39 - Shostka 17:54
21:16
884KJ
Zernove
Altiniwka 21:16 - Krolewez 21:28 - Tereshenskaya(UA) 21:52 - Janpol 22:13 - Ivotka 22:19 - Khutir-Mykh 22:37 - Zernove 22:55
07:57
883KJ
Kiev-Volinskij
Altiniwka 07:57 - Melnya 08:06 - Konotop Pass 08:23 - Bakhmach-Pas 08:51 Kruti 09:41 - Nizhyn 10:00 - Bobrovicsi 10:41 - Brovari 11:16 - Kiev Karavaevi Dachi 12:15 - Kiev-Volinskij 12:21