Fahrplan für Baranovichi-Polesskie in

In Maps anzeigen
Abfahrtsplan Ankunftsplan
Loading
Zeit
Mittel
Richtung / Zwischenhalte
Gleis
Verspätung
03:15
D 96BJ
Moskva Belorusskaja
Baranovichi-Polesskie 03:15 - Gorodeja 03:45 Minsk-Passajirskii 05:16 - Tolotschin 07:44 - Orscha Central 08:17 - Mojajsk 14:33 - Moskva Belorusskaja 16:17
04:02
658BJ
Vitebsk
Baranovichi-Polesskie 04:02 - Stolbzi 04:52 - Kojdanowo 05:24 - Minsk-Passajirskii 06:02 Smolewichi 06:56 - Shodino 07:17 - Borisow 07:35 - Krupki 08:06 - Orscha Central 09:19 - Vitebsk 11:08
05:20
628BJ
Minsk-Passajirskii
Baranovichi-Polesskie 05:20 - Gorodeja 05:52 - Stolbzi 06:13 - Kojdanowo 06:48 - Minsk-Passajirskii 07:28
06:35
758BJ
Minsk-Passajirskii
Baranovichi-Polesskie 06:35 - Gorodeja 07:01 - Stolbzi 07:15 - Kojdanowo 07:39 - Minsk-Passajirskii 08:15
07:08
372LJ
Mogilew 1
Baranovichi-Polesskie 07:08 - Stolbzi 08:01 - Minsk-Passajirskii 09:15 - Osipowichi 1 11:12 - Elisowo 11:49 - Neseta 12:07 - Mogilew 1 13:25
10:41
D 95BJ
Brest Central
Baranovichi-Polesskie 10:41 - Iwazewichi 11:29 Beresa-Kartuskaja 12:07 - Orantschizi 12:27 - Tevli 12:46 - Shabinka 13:03 - Brest Central 13:29
13:00
752BJ
Minsk-Passajirskii
Baranovichi-Polesskie 13:00 - Gorodeja 13:26 - Stolbzi 13:40 - Kojdanowo 14:04 - Minsk-Passajirskii 14:40
15:10
612BJ
Krichev 1
Baranovichi-Polesskie 15:10 - Gorodeja 15:41 - Stolbzi 16:00 - Kojdanowo 16:29 Tolotschin 20:09 - Orscha Central 20:43 - Pogodino 21:54 - Temnyi Les 22:21 - Khodosi 22:41 - Krichev 1 23:10
15:55
754BJ
Minsk-Passajirskii
Baranovichi-Polesskie 15:55 - Gorodeja 16:21 - Stolbzi 16:35 - Kojdanowo 16:58 - Minsk-Passajirskii 17:29
18:01
627BJ
Grodno
Baranovichi-Polesskie 18:01 - Slonim 18:58 - Ozernicsa(1) 19:25 - Zelva 19:48 - Volkovisk-gorod 20:18 - Ros(2) 20:51 - Mosty(BY) 21:16 - Skidel 22:05 - Grodno 22:38
20:10
756BJ
Minsk-Passajirskii
Baranovichi-Polesskie 20:10 - Gorodeja 20:36 - Stolbzi 20:50 - Kojdanowo 21:14 - Minsk-Passajirskii 21:47
21:24
632BJ
Gomel
Baranovichi-Polesskie 21:24 - Gorodeja 21:56 - Stolbzi 22:17 - Minsk-Passajirskii 23:42 Pukhovichi 00:44 - Osipowichi 1 01:19 - Bobrujsk Gl. 02:02 - Krasnj Bereg 02:58 - Rechicsa 07:08 - Gomel 07:54
22:35
371BJ
Lviv
Baranovichi-Polesskie 22:35 - Lyakhovichi 22:54 - Gancsevichi 23:23 - Luninez 00:17 Pripyat 00:54 - Vidibor 01:11 - Goryn 01:33 - Udrytsk 01:30 - Dubno 06:32 - Lviv 08:47