Fahrplan für Belin in

In Maps anzeigen
Abfahrtsplan Ankunftsplan
Loading
Zeit
Mittel
Richtung / Zwischenhalte
Gleis
Verspätung
23:33
606KJ
Rakhiv
Belin 23:33 - Rakhiv 23:50
00:48
606LJ
Lviv
Belin 00:48 - Kvasi 01:01 - Yasinya 01:29 - Lazeshina 01:45 Voronenka 02:07 - Tatarov 02:34 - Mikulichin 02:50 - Yaremche 03:06 - Burshtyn 06:00 - Lviv 08:30
23:33
606KJ
Rakhiv
Belin 23:33 - Rakhiv 23:50
00:48
606LJ
Lviv
Belin 00:48 - Kvasi 01:01 - Yasinya 01:29 - Lazeshina 01:45 Vorokhta 02:21 - Tatarov 02:34 - Mikulichin 02:50 - Yaremche 03:06 - Ivano-Frankivsk 04:43 - Lviv 08:30
23:33
606KJ
Rakhiv
Belin 23:33 - Rakhiv 23:50
00:48
606LJ
Lviv
Belin 00:48 - Kvasi 01:01 - Yasinya 01:29 - Lazeshina 01:45 Mikulichin 02:50 - Yaremche 03:06 - Delyatin 03:20 - Halych 05:46 - Sikhov 08:02 - Lviv 08:30
23:33
606KJ
Rakhiv
Belin 23:33 - Rakhiv 23:50
00:48
606LJ
Lviv
Belin 00:48 - Kvasi 01:01 - Yasinya 01:29 - Lazeshina 01:45 Yaremche 03:06 - Delyatin 03:20 - Nadvornaya 03:52 - Khriplin 04:31 - Persenkovka 08:12 - Lviv 08:30
23:33
606KJ
Rakhiv
Belin 23:33 - Rakhiv 23:50
00:48
606LJ
Lviv
Belin 00:48 - Kvasi 01:01 - Yasinya 01:29 - Lazeshina 01:45 Voronenka 02:07 - Vorokhta 02:21 - Mikulichin 02:50 - Delyatin 03:20 - Nadvornaya 03:52 - Lviv 08:30
23:33
606KJ
Rakhiv
Belin 23:33 - Rakhiv 23:50
00:48
606LJ
Lviv
Belin 00:48 - Kvasi 01:01 - Yasinya 01:29 - Lazeshina 01:45 Ivano-Frankivsk 04:43 - Halych 05:46 - Bukachevcsi 06:18 - Juravno 06:36 - Persenkovka 08:12 - Lviv 08:30
23:33
606KJ
Rakhiv
Belin 23:33 - Rakhiv 23:50
00:48
606LJ
Lviv
Belin 00:48 - Kvasi 01:01 - Yasinya 01:29 - Lazeshina 01:45 Delyatin 03:20 - Ivano-Frankivsk 04:43 - Halych 05:46 - Burshtyn 06:00 - Juravno 06:36 - Lviv 08:30