Fahrplan für Berdichev in Berdychiv

In Maps anzeigen
Abfahrtsplan Ankunftsplan
Loading
Zeit
Mittel
Richtung / Zwischenhalte
Gleis
Verspätung
08:12
D 29LJ
Kyiv-Pas
Berdychiv 08:12 - Kyiv-Pas 10:13
08:22
D 13LJ
Kyiv-Pas
Berdychiv 08:22 - Fastiv 1 09:49 - Kyiv-Pas 10:43
10:41
D 122SH
Rivne
Berdychiv 10:41 - Tschudnow-Wolinskij 11:14 Miropol 11:47 - Slawuta 1 13:13 - Krivin 13:29 - Ostrog 13:47 - Rivne 14:35
10:42
887SH
Vinnytsia
Berdychiv 10:42 - Kazatin Tovarnij 11:09 - Kalinowka 1 11:47 - Vinnytsia 12:09
15:19
890KJ
Korosten
Berdychiv 15:19 - Kodnja 15:45 - Zhytomyr 16:09 - Gorbaschi 16:34 - Nowaja Borowaja 16:57 - Korosten 17:35
15:57
885KJ
Rivne
Berdychiv 15:57 - Miroslavka 16:09 - Demchin 16:14 - Rachki 16:19 Gordievka 16:58 - Petschanowka 17:04 - Polyani 17:41 - Novichi 17:45 - Shepetivka 18:09 - Csvetokha 18:40 - Slawuta 1 18:49 - Barane 18:54 - Krivin 19:06 - Badovka 19:15 - Mogilyani 19:23 - Ostrog 19:30 - Ivachkovo 19:40 - Semiletka 19:45 - Zdolbuniv-Pivd 19:53 - Zdolbuniv 20:00 - Kwasilow 20:07 - Rivne 20:18
17:46
D 88LJ
Nowoalekseewka
Berdychiv 17:46 - Kazatin Tovarnij 18:14 Synelnykove 1 06:31 - Zaporizhzhia 1 07:25 - Akimowka 10:03 - Partisani 10:44 - Nowoalekseewka 11:00
19:18
D 132SH
Nikolaev Pass
Berdychiv 19:18 - Popelnja 20:18 Fastiv 1 20:49 - Kyiv-Pas 21:51 - Nowij Bug 05:44 - Yavkino 06:24 - Nikolaev Pass 07:21
19:57
D 13KJ
Solotvyno-1
Berdychiv 19:57 - Tschudnow-Wolinskij 20:30 Borjava 10:10 - Vynohradiv-Zak 10:43 - Bushtino 11:53 - Tyachevo 12:06 - Solotvyno-1 13:10
23:39
D 29KJ
Uzhhorod
Berdychiv 23:39 - Lviv 03:56 Skole 05:50 - Wolowez 07:08 - Svalyava 07:40 - Mukacheve 08:05 - Uzhhorod 09:20
01:19
D 58LJ
Odessa Holovna
Berdychiv 01:19 - Kazatin Tovarnij 01:45 Kalinowka 1 02:53 - Vinnytsia 03:14 - Podilsk 07:14 - Rozdilna 1 09:04 - Odessa Holovna 10:12
02:07
D 133LJ
Nikolaev Pass
Berdychiv 02:07 - Kazatin Tovarnij 02:33 Belaja Zerkow 04:36 - Apostolove 12:16 - Wisokopole 13:06 - Kherson 15:25 - Nikolaev Pass 16:47
05:42
D 127OJ
Kowel
Berdychiv 05:42 - Tschudnow-Wolinskij 06:15 Kivertsi 10:46 - Lutsk 11:05 - Roshischtsche 12:28 - Golobi 13:04 - Kowel 13:36
06:07
870KJ
Kyiv-Pas
Berdychiv 06:07 - Ivankovcsi 06:12 - Glukhovcsi 06:20 - Kaolinovaya 06:24 Kazatin Tovarnij 06:42 - Chernorudka 07:16 - Vasilkov 1 08:58 - Boyarka 09:12 - Kiev Karavaevi Dachi 09:34 - Kyiv-Pas 09:42