Fahrplan für Bobrik in

In Maps anzeigen
Abfahrtsplan Ankunftsplan
Loading
Zeit
Mittel
Richtung / Zwischenhalte
Gleis
Verspätung
16:20
896PC
Konotop Pass
Bobrik 16:20 - Bobrovicsi 16:40 - Nosovka 16:58 - Nizhyn 17:16 Pliski 18:07 - Cheremushki 18:20 - Starij lug 18:25 - Bakhmach-Pas 18:42 - Khalimonovo 18:57 - Konotop Pass 19:15
18:12
884KJ
Zernove
Bobrik 18:12 - Bobrovicsi 18:32 - Nosovka 18:51 - Nizhyn 19:08 Kruti 19:28 - Bachmatsch-Kiewskij 20:09 - Khalimonovo 20:26 - Altiniwka 21:15 - Janpol 22:13 - Zernove 22:55
18:39
866KJ
Nedanchichi
Bobrik 18:39 - Bobrovicsi 19:01 - Kobyjchi 19:13 - Nosovka 19:22 Drosdowka 20:22 - Belous 21:15 - Levkovichi 21:24 - Demejka 21:46 - Poselok Lesnoj 22:01 - Nedanchichi 22:06
22:13
887KJ
Fastiv 1
Bobrik 22:13 - Brovari 22:30 - Darnicsa 22:46 - Vidubichi 23:05 Kyiv-Pas 23:17 - Kiev-Volinskij 23:32 - Vyshneve 23:39 - Boyarka 23:49 - Vasilkov 1 00:03 - Fastiv 1 00:26
06:33
895KJ
Kiev-Volinskij
Bobrik 06:33 - Brovari 06:52 - Darnicsa 07:12 - Vidubichi 07:25 - Kiev-Demievskij 07:29 - Protasov yar 07:34 - Kyiv-Pas 07:39 - Kiev Karavaevi Dachi 07:47 - Kiev-Volinskij 07:53
08:32
864KJ
Kiev-Volinskij
Bobrik 08:32 - Brovari 08:48 - Darnicsa 09:05 - Vidubichi 09:19 - Kiev-Demievskij 09:24 - Protasov yar 09:29 - Kyiv-Pas 09:34 - Kiev Karavaevi Dachi 09:42 - Kiev-Volinskij 09:48
16:20
896PC
Konotop Pass
Bobrik 16:20 - Bobrovicsi 16:40 - Nosovka 16:58 - Nizhyn 17:16 Priosternij 17:36 - Kruti 17:46 - Khoroshee ozero 17:56 - Starij lug 18:25 - Bachmatsch-Kiewskij 18:36 - Konotop Pass 19:15
18:12
884KJ
Zernove
Bobrik 18:12 - Bobrovicsi 18:32 - Nosovka 18:51 - Nizhyn 19:08 Kruti 19:28 - Altiniwka 21:15 - Tereshenskaya(UA) 21:52 - Janpol 22:13 - Khutir-Mykh 22:37 - Zernove 22:55
18:39
866KJ
Nedanchichi
Bobrik 18:39 - Bobrovicsi 19:01 - Kobyjchi 19:13 - Nosovka 19:22 Nizhyn 19:41 - Werteewka 20:01 - Levkovichi 21:24 - Jukotki 21:29 - Malejki 21:40 - Nedanchichi 22:06
22:13
887KJ
Fastiv 1
Bobrik 22:13 - Brovari 22:30 - Darnicsa 22:46 - Vidubichi 23:05 Kiev-Demievskij 23:09 - Kyiv-Pas 23:17 - Kiev-Volinskij 23:32 - Boyarka 23:49 - Vasilkov 1 00:03 - Fastiv 1 00:26
06:33
895KJ
Kiev-Volinskij
Bobrik 06:33 - Brovari 06:52 - Darnicsa 07:12 - Vidubichi 07:25 - Kiev-Demievskij 07:29 - Protasov yar 07:34 - Kyiv-Pas 07:39 - Kiev Karavaevi Dachi 07:47 - Kiev-Volinskij 07:53
08:32
864KJ
Kiev-Volinskij
Bobrik 08:32 - Brovari 08:48 - Darnicsa 09:05 - Vidubichi 09:19 - Kiev-Demievskij 09:24 - Protasov yar 09:29 - Kyiv-Pas 09:34 - Kiev Karavaevi Dachi 09:42 - Kiev-Volinskij 09:48
16:20
896PC
Konotop Pass
Bobrik 16:20 - Bobrovicsi 16:40 - Nosovka 16:58 - Nizhyn 17:16 Pliski 18:07 - Velikaya zagorovka 18:14 - Cheremushki 18:20 - Khalimonovo 18:57 - Kukolka 19:07 - Konotop Pass 19:15
18:12
884KJ
Zernove
Bobrik 18:12 - Bobrovicsi 18:32 - Nosovka 18:51 - Nizhyn 19:08 Khalimonovo 20:26 - Konotop Pass 20:39 - Virevika 20:54 - Janpol 22:13 - Khutir-Mykh 22:37 - Zernove 22:55
18:39
866KJ
Nedanchichi
Bobrik 18:39 - Bobrovicsi 19:01 - Kobyjchi 19:13 - Nosovka 19:22 Nizhyn 19:41 - Drosdowka 20:22 - Chernihiv 20:50 - Belous 21:15 - Poselok Lesnoj 22:01 - Nedanchichi 22:06
22:13
887KJ
Fastiv 1
Bobrik 22:13 - Brovari 22:30 - Darnicsa 22:46 - Vidubichi 23:05 Kiev-Demievskij 23:09 - Kyiv-Pas 23:17 - Kiev Karavaevi Dachi 23:25 - Kiev-Volinskij 23:32 - Vasilkov 1 00:03 - Fastiv 1 00:26
06:33
895KJ
Kiev-Volinskij
Bobrik 06:33 - Brovari 06:52 - Darnicsa 07:12 - Vidubichi 07:25 - Kiev-Demievskij 07:29 - Protasov yar 07:34 - Kyiv-Pas 07:39 - Kiev Karavaevi Dachi 07:47 - Kiev-Volinskij 07:53
08:32
864KJ
Kiev-Volinskij
Bobrik 08:32 - Brovari 08:48 - Darnicsa 09:05 - Vidubichi 09:19 - Kiev-Demievskij 09:24 - Protasov yar 09:29 - Kyiv-Pas 09:34 - Kiev Karavaevi Dachi 09:42 - Kiev-Volinskij 09:48