Fahrplan für Bobrik in

In Maps anzeigen
Abfahrtsplan Ankunftsplan
Loading
Zeit
Mittel
Richtung / Zwischenhalte
Gleis
Verspätung
06:36
896DJ
Kiev-Volinskij
Bobrik 06:36 - Brovari 06:53 - Darnicsa 07:12 - Vidubichi 07:29 - Kiev Moskovskij 07:33 - Protasov yar 07:38 - Kyiv-Pas 07:43 - Kiev Karavaevi Dachi 07:51 - Kiev-Volinskij 07:57
08:32
864KJ
Kiev-Volinskij
Bobrik 08:32 - Brovari 08:49 - Darnicsa 09:05 - Vidubichi 09:20 - Kiev Moskovskij 09:25 - Kyiv-Pas 09:32 - Kiev Karavaevi Dachi 09:41 - Kiev-Volinskij 09:46
16:20
896PC
Konotop Pass
Bobrik 16:20 - Bobrovicsi 16:40 - Nosovka 16:58 - Nizhyn 17:16 Priosternij 17:36 - Kruti 17:46 - Khoroshee ozero 17:56 - Pliski 18:07 - Velikaya zagorovka 18:14 - Konotop Pass 19:15
18:12
884KJ
Zernove
Bobrik 18:12 - Bobrovicsi 18:32 - Nosovka 18:51 - Nizhyn 19:08 Kruti 19:28 - Khoroshee ozero 19:36 - Pliski 19:48 - Bachmatsch-Kiewskij 20:09 - Melnya 21:04 - Zernove 22:55
18:39
866KJ
Nedanchichi
Bobrik 18:39 - Bobrovicsi 19:01 - Kobyjchi 19:13 - Nosovka 19:22 Nizhyn 19:41 - Werteewka 20:10 - Drosdowka 20:30 - Chernihiv 20:58 - Demejka 21:54 - Nedanchichi 22:14
22:13
887KJ
Fastiv 1
Bobrik 22:13 - Brovari 22:30 - Darnicsa 22:46 - Vidubichi 23:04 Kiev Moskovskij 23:08 - Kyiv-Pas 23:16 - Kiev Karavaevi Dachi 23:26 - Kiev-Volinskij 23:33 - Julyani 23:40 - Fastiv 1 00:27
06:36
896DJ
Kiev-Volinskij
Bobrik 06:36 - Brovari 06:53 - Darnicsa 07:12 - Vidubichi 07:29 - Kiev Moskovskij 07:33 - Protasov yar 07:38 - Kyiv-Pas 07:43 - Kiev Karavaevi Dachi 07:51 - Kiev-Volinskij 07:57
08:32
864KJ
Kiev-Volinskij
Bobrik 08:32 - Brovari 08:49 - Darnicsa 09:05 - Vidubichi 09:20 - Kiev Moskovskij 09:25 - Kyiv-Pas 09:32 - Kiev Karavaevi Dachi 09:41 - Kiev-Volinskij 09:46
16:20
896PC
Konotop Pass
Bobrik 16:20 - Bobrovicsi 16:40 - Nosovka 16:58 - Nizhyn 17:16 Velikaya zagorovka 18:14 - Cheremushki 18:20 - Starij lug 18:25 - Bachmatsch-Kiewskij 18:36 - Kukolka 19:07 - Konotop Pass 19:15
18:12
884KJ
Zernove
Bobrik 18:12 - Bobrovicsi 18:32 - Nosovka 18:51 - Nizhyn 19:08 Kruti 19:28 - Pliski 19:48 - Melnya 21:04 - Altiniwka 21:15 - Janpol 22:13 - Zernove 22:55
18:39
866KJ
Nedanchichi
Bobrik 18:39 - Bobrovicsi 19:01 - Kobyjchi 19:13 - Nosovka 19:22 Chernihiv 20:58 - Belous 21:23 - Levkovichi 21:32 - Malejki 21:48 - Poselok Lesnoj 22:09 - Nedanchichi 22:14
22:13
887KJ
Fastiv 1
Bobrik 22:13 - Brovari 22:30 - Darnicsa 22:46 - Vidubichi 23:04 Kiev Moskovskij 23:08 - Kyiv-Pas 23:16 - Kiev Karavaevi Dachi 23:26 - Kiev-Volinskij 23:33 - Boyarka 23:50 - Fastiv 1 00:27
08:32
864KJ
Kiev-Volinskij
Bobrik 08:32 - Brovari 08:49 - Darnicsa 09:05 - Vidubichi 09:20 - Kiev Moskovskij 09:25 - Kyiv-Pas 09:32 - Kiev Karavaevi Dachi 09:41 - Kiev-Volinskij 09:46
16:20
896PC
Konotop Pass
Bobrik 16:20 - Bobrovicsi 16:40 - Nosovka 16:58 - Nizhyn 17:16 Cheremushki 18:20 - Starij lug 18:25 - Khutor khalimonovo 18:50 - Khalimonovo 18:57 - Kukolka 19:07 - Konotop Pass 19:15
18:12
884KJ
Zernove
Bobrik 18:12 - Bobrovicsi 18:32 - Nosovka 18:51 - Nizhyn 19:08 Kruti 19:28 - Khalimonovo 20:26 - Konotop Pass 20:40 - Krolewez 21:28 - Tereshenskaya(UA) 21:52 - Zernove 22:55
18:39
866KJ
Nedanchichi
Bobrik 18:39 - Bobrovicsi 19:01 - Kobyjchi 19:13 - Nosovka 19:22 Nizhyn 19:41 - Belous 21:23 - Levkovichi 21:32 - Slavutich 22:02 - Poselok Lesnoj 22:09 - Nedanchichi 22:14
22:13
887KJ
Fastiv 1
Bobrik 22:13 - Brovari 22:30 - Darnicsa 22:46 - Vidubichi 23:04 Kyiv-Pas 23:16 - Kiev Karavaevi Dachi 23:26 - Kiev-Volinskij 23:33 - Julyani 23:40 - Boyarka 23:50 - Fastiv 1 00:27
06:36
895KJ
Kiev-Volinskij
Bobrik 06:36 - Brovari 06:53 - Darnicsa 07:12 - Vidubichi 07:29 - Kiev Moskovskij 07:33 - Protasov yar 07:38 - Kyiv-Pas 07:43 - Kiev Karavaevi Dachi 07:51 - Kiev-Volinskij 07:57