Fahrplan für Bobrovicsi in Branytsia

In Maps anzeigen
Abfahrtsplan Ankunftsplan
Loading
Zeit
Mittel
Richtung / Zwischenhalte
Gleis
Verspätung
06:11
896DJ
Kiev-Volinskij
Bobrovicsi 06:11 - Bobrik 06:35 - Brovari 06:53 - Darnicsa 07:12 - Vidubichi 07:29 - Kiev Moskovskij 07:33 - Protasov yar 07:38 - Kyiv-Pas 07:43 - Kiev Karavaevi Dachi 07:51 - Kiev-Volinskij 07:57
08:09
864KJ
Kiev-Volinskij
Bobrovicsi 08:09 - Bobrik 08:31 - Brovari 08:49 - Darnicsa 09:05 - Vidubichi 09:20 - Kiev Moskovskij 09:25 - Kyiv-Pas 09:32 - Kiev Karavaevi Dachi 09:41 - Kiev-Volinskij 09:46
10:42
883KJ
Kiev-Volinskij
Bobrovicsi 10:42 - Brovari 11:16 - Darnicsa 11:31 - Vidubichi 11:44 - Kiev Moskovskij 11:49 - Kyiv-Pas 11:58 - Kiev Karavaevi Dachi 12:15 - Kiev-Volinskij 12:21
11:04
888LJ
Vorozhba
Bobrovicsi 11:04 - Nosovka 11:24 - Nizhyn 11:43 - Kruti 12:03 - Pliski 12:22 - Starij lug 12:37 - Bachmatsch-Kiewskij 12:47 - Bakhmach-Pas 12:52 - Konotop Pass 13:15 - Jelezobetonnij 13:43 - Lobkovka 13:48 - Komsomolskaya Kommuna 13:52 - Djigaevka 13:57 - Dubovyazovka 14:01 - Vyazovoe 14:05 - Dubinka 14:10 - Zafatovka 14:14 - Grusskoe 14:18 - Putejskaja 14:24 - Stepanovka 14:32 - Putiwl 14:42 - Klepali 14:51 - Karpilovka 14:56 - Koshari 15:03 - Babakovka 15:09 - Vorozhba 15:20
16:41
896PC
Konotop Pass
Bobrovicsi 16:41 - Nosovka 16:58 - Nizhyn 17:16 - Priosternij 17:36 - Kruti 17:46 - Khoroshee ozero 17:56 - Pliski 18:07 - Velikaya zagorovka 18:14 - Cheremushki 18:20 - Starij lug 18:25 - Ost.punkt 669 Km 18:29 - Bachmatsch-Kiewskij 18:36 - Bakhmach-Pas 18:42 - Khutor khalimonovo 18:50 - Khalimonovo 18:57 - Kukolka 19:07 - Konotop Pass 19:15
18:33
884KJ
Zernove
Bobrovicsi 18:33 - Nosovka 18:51 - Nizhyn 19:08 - Kruti 19:28 - Khoroshee ozero 19:36 - Pliski 19:48 - Bachmatsch-Kiewskij 20:09 - Bakhmach-Pas 20:14 - Khalimonovo 20:26 - Konotop Pass 20:40 - Melnya 21:04 - Altiniwka 21:15 - Krolewez 21:28 - Tereshenskaya(UA) 21:52 - Janpol 22:13 - Ivotka 22:19 - Khutir-Mykh 22:37 - Zernove 22:55
19:02
866KJ
Nedanchichi
Bobrovicsi 19:02 - Kobyjchi 19:13 - Nosovka 19:22 - Nizhyn 19:41 - Werteewka 20:10 - Drosdowka 20:30 - Chernihiv 20:58 - Belous 21:23 - Levkovichi 21:32 - Jukotki 21:37 - Malejki 21:48 - Demejka 21:54 - Slavutich 22:02 - Poselok Lesnoj 22:09 - Nedanchichi 22:14
21:51
887KJ
Fastiv 1
Bobrovicsi 21:51 - Bobrik 22:12 - Brovari 22:30 - Darnicsa 22:46 - Vidubichi 23:04 - Kiev Moskovskij 23:08 - Kyiv-Pas 23:16 - Kiev Karavaevi Dachi 23:26 - Kiev-Volinskij 23:33 - Julyani 23:40 - Boyarka 23:50 - Vasilkov 1 00:04 - Fastiv 1 00:27
06:11
896DJ
Kiev-Volinskij
Bobrovicsi 06:11 - Bobrik 06:35 - Brovari 06:53 - Darnicsa 07:12 Vidubichi 07:29 - Kiev Moskovskij 07:33 - Protasov yar 07:38 - Kyiv-Pas 07:43 - Kiev Karavaevi Dachi 07:51 - Kiev-Volinskij 07:57
08:09
864KJ
Kiev-Volinskij
Bobrovicsi 08:09 - Bobrik 08:31 - Brovari 08:49 - Darnicsa 09:05 - Vidubichi 09:20 - Kiev Moskovskij 09:25 - Kyiv-Pas 09:32 - Kiev Karavaevi Dachi 09:41 - Kiev-Volinskij 09:46
10:42
883KJ
Kiev-Volinskij
Bobrovicsi 10:42 - Brovari 11:16 - Darnicsa 11:31 - Vidubichi 11:44 - Kiev Moskovskij 11:49 - Kyiv-Pas 11:58 - Kiev Karavaevi Dachi 12:15 - Kiev-Volinskij 12:21
11:04
888LJ
Vorozhba
Bobrovicsi 11:04 - Nosovka 11:24 - Nizhyn 11:43 - Kruti 12:03 Djigaevka 13:57 - Dubovyazovka 14:01 - Vyazovoe 14:05 - Zafatovka 14:14 - Grusskoe 14:18 - Vorozhba 15:20
16:41
896PC
Konotop Pass
Bobrovicsi 16:41 - Nosovka 16:58 - Nizhyn 17:16 - Priosternij 17:36 Ost.punkt 669 Km 18:29 - Bachmatsch-Kiewskij 18:36 - Bakhmach-Pas 18:42 - Khalimonovo 18:57 - Kukolka 19:07 - Konotop Pass 19:15
18:33
884KJ
Zernove
Bobrovicsi 18:33 - Nosovka 18:51 - Nizhyn 19:08 - Kruti 19:28 Khoroshee ozero 19:36 - Pliski 19:48 - Bachmatsch-Kiewskij 20:09 - Khalimonovo 20:26 - Konotop Pass 20:40 - Zernove 22:55
19:02
866KJ
Nedanchichi
Bobrovicsi 19:02 - Kobyjchi 19:13 - Nosovka 19:22 - Nizhyn 19:41 Jukotki 21:37 - Malejki 21:48 - Demejka 21:54 - Slavutich 22:02 - Poselok Lesnoj 22:09 - Nedanchichi 22:14
21:51
887KJ
Fastiv 1
Bobrovicsi 21:51 - Bobrik 22:12 - Brovari 22:30 - Darnicsa 22:46 Vidubichi 23:04 - Kiev Moskovskij 23:08 - Kyiv-Pas 23:16 - Kiev Karavaevi Dachi 23:26 - Kiev-Volinskij 23:33 - Fastiv 1 00:27