Fahrplan für Bobrovicsi in Branytsia

In Maps anzeigen
Abfahrtsplan Ankunftsplan
Loading
Zeit
Mittel
Richtung / Zwischenhalte
Gleis
Verspätung
21:51
887KJ
Fastiv 1
Bobrovicsi 21:51 - Bobrik 22:12 - Brovari 22:30 - Darnicsa 22:46 Vidubichi 23:05 - Kiev-Demievskij 23:09 - Kyiv-Pas 23:17 - Vyshneve 23:39 - Boyarka 23:49 - Fastiv 1 00:26
06:08
896DJ
Kiev-Volinskij
Bobrovicsi 06:08 - Bobrik 06:32 - Brovari 06:52 - Darnicsa 07:12 Vidubichi 07:25 - Kiev-Demievskij 07:29 - Protasov yar 07:34 - Kyiv-Pas 07:39 - Kiev Karavaevi Dachi 07:47 - Kiev-Volinskij 07:53
08:09
864KJ
Kiev-Volinskij
Bobrovicsi 08:09 - Zavorichi 08:23 - Bobrik 08:31 - Brovari 08:48 Darnicsa 09:05 - Kiev-Demievskij 09:24 - Protasov yar 09:29 - Kyiv-Pas 09:34 - Kiev Karavaevi Dachi 09:42 - Kiev-Volinskij 09:48
10:42
883KJ
Kiev-Volinskij
Bobrovicsi 10:42 - Brovari 11:16 - Darnicsa 11:31 - Vidubichi 11:44 - Kiev-Demievskij 11:49 - Kyiv-Pas 11:58 - Kiev Karavaevi Dachi 12:15 - Kiev-Volinskij 12:21
11:06
888LJ
Vorozhba
Bobrovicsi 11:06 - Nosovka 11:25 - Nizhyn 11:43 - Kruti 12:03 Dubovyazovka 14:01 - Zafatovka 14:14 - Stepanovka 14:32 - Koshari 15:03 - Babakovka 15:09 - Vorozhba 15:20
16:41
896PC
Konotop Pass
Bobrovicsi 16:41 - Nosovka 16:58 - Nizhyn 17:16 - Priosternij 17:36 Starij lug 18:25 - Ost.punkt 669 Km 18:29 - Bakhmach-Pas 18:42 - Khutor khalimonovo 18:50 - Kukolka 19:07 - Konotop Pass 19:15
18:33
884KJ
Zernove
Bobrovicsi 18:33 - Nosovka 18:51 - Nizhyn 19:08 - Kruti 19:28 Bachmatsch-Kiewskij 20:09 - Konotop Pass 20:39 - Altiniwka 21:15 - Ivotka 22:19 - Khutir-Mykh 22:37 - Zernove 22:55
19:02
866KJ
Nedanchichi
Bobrovicsi 19:02 - Kobyjchi 19:13 - Nosovka 19:22 - Nizhyn 19:41 Chernihiv 20:50 - Levkovichi 21:24 - Jukotki 21:29 - Demejka 21:46 - Slavutich 21:54 - Nedanchichi 22:06
21:51
887KJ
Fastiv 1
Bobrovicsi 21:51 - Bobrik 22:12 - Brovari 22:30 - Darnicsa 22:46 - Vidubichi 23:05 - Kiev-Demievskij 23:09 - Kyiv-Pas 23:17 - Kiev Karavaevi Dachi 23:25 - Kiev-Volinskij 23:32 - Vyshneve 23:39 - Boyarka 23:49 - Vasilkov 1 00:03 - Fastiv 1 00:26
06:08
896DJ
Kiev-Volinskij
Bobrovicsi 06:08 - Bobrik 06:32 - Brovari 06:52 - Darnicsa 07:12 Vidubichi 07:25 - Kiev-Demievskij 07:29 - Protasov yar 07:34 - Kyiv-Pas 07:39 - Kiev Karavaevi Dachi 07:47 - Kiev-Volinskij 07:53
08:09
864KJ
Kiev-Volinskij
Bobrovicsi 08:09 - Zavorichi 08:23 - Bobrik 08:31 - Brovari 08:48 Darnicsa 09:05 - Vidubichi 09:19 - Kiev-Demievskij 09:24 - Protasov yar 09:29 - Kiev Karavaevi Dachi 09:42 - Kiev-Volinskij 09:48
10:42
883KJ
Kiev-Volinskij
Bobrovicsi 10:42 - Brovari 11:16 - Darnicsa 11:31 - Vidubichi 11:44 - Kiev-Demievskij 11:49 - Kyiv-Pas 11:58 - Kiev Karavaevi Dachi 12:15 - Kiev-Volinskij 12:21
11:06
888LJ
Vorozhba
Bobrovicsi 11:06 - Nosovka 11:25 - Nizhyn 11:43 - Kruti 12:03 Starij lug 12:37 - Bachmatsch-Kiewskij 12:47 - Putiwl 14:42 - Klepali 14:51 - Karpilovka 14:56 - Koshari 15:03 - Babakovka 15:09 - Vorozhba 15:20
16:41
896PC
Konotop Pass
Bobrovicsi 16:41 - Nosovka 16:58 - Nizhyn 17:16 - Priosternij 17:36 Kruti 17:46 - Khoroshee ozero 17:56 - Pliski 18:07 - Velikaya zagorovka 18:14 - Khutor khalimonovo 18:50 - Konotop Pass 19:15
18:33
884KJ
Zernove
Bobrovicsi 18:33 - Nosovka 18:51 - Nizhyn 19:08 - Kruti 19:28 Pliski 19:48 - Bakhmach-Pas 20:14 - Krolewez 21:28 - Tereshenskaya(UA) 21:52 - Janpol 22:13 - Ivotka 22:19 - Khutir-Mykh 22:37 - Zernove 22:55
19:02
866KJ
Nedanchichi
Bobrovicsi 19:02 - Kobyjchi 19:13 - Nosovka 19:22 - Nizhyn 19:41 Werteewka 20:01 - Drosdowka 20:22 - Chernihiv 20:50 - Levkovichi 21:24 - Slavutich 21:54 - Nedanchichi 22:06