Fahrplan für Borispol in Kirove

In Maps anzeigen
Abfahrtsplan Ankunftsplan
Loading
Zeit
Mittel
Richtung / Zwischenhalte
Gleis
Verspätung
05:27
D 142SH
Bachmut(UA)
Borispol 05:27 - Lubny 07:26 - Romodan 08:01 - Myrhorod 08:50 - Poltava-Kyiv 11:04 - Kharkiv-Pas 13:49 - Isjum 16:17 - Slawjanogorsk 16:44 - Lyman 17:21 - Sewersk 17:47 - Sol 18:08 - Bachmut(UA) 18:30
08:35
D 148SH
Kyiv-Pas
Borispol 08:35 - Darnicsa 08:56 - Kyiv-Pas 09:20
09:04
D 126PC
Kyiv-Pas
Borispol 09:04 - Darnicsa 09:24 - Kyiv-Pas 09:46
12:34
D 142PC
Lviv
Borispol 12:34 - Darnicsa 12:53 Tomashgorod 20:57 - Klesov 21:16 - Sarni 21:46 - Kuznecovsk 22:52 - Chartorijsk 22:59 - Manewitschi 23:19 - Povursk 23:43 - Kowel 00:13 - Turijsk 00:46 - Volodymyr-Vol 01:17 - Ivanichi 01:49 - Sokal 02:19 - Chervonohrad 02:32 - Sosnovka 02:54 - Pidzamche 04:06 - Lviv 04:21
23:10
D 126LJ
Konstantinowka
Borispol 23:10 - Hrebinka 00:26 Poltava-Pivd 04:11 - Karlowka 04:59 - Sakhnovshina 06:31 - Kramatorsk 09:24 - Konstantinowka 10:05
08:35
D 148SH
Kyiv-Pas
Borispol 08:35 - Darnicsa 08:56 - Kyiv-Pas 09:20
09:04
D 126PC
Kyiv-Pas
Borispol 09:04 - Darnicsa 09:24 - Kyiv-Pas 09:46
12:34
D 142PC
Lviv
Borispol 12:34 - Darnicsa 12:53 Fastiv 1 14:28 - Rokitno-Volinskoe 20:40 - Antonovka(UA)2 22:17 - Chervonohrad 02:32 - Lviv 04:21
23:10
D 126LJ
Konstantinowka
Borispol 23:10 - Hrebinka 00:26 Poltava-Kyiv 03:25 - Barwenkowo 08:25 - Sloviansk 09:04 - Drujkowka 09:39 - Konstantinowka 10:05
05:27
D 142SH
Bachmut(UA)
Borispol 05:27 - Lubny 07:26 Romodan 08:01 - Myrhorod 08:50 - Poltava-Kyiv 11:04 - Slawjanogorsk 16:44 - Bachmut(UA) 18:30
08:35
D 148SH
Kyiv-Pas
Borispol 08:35 - Darnicsa 08:56 - Kyiv-Pas 09:20
09:04
D 126PC
Kyiv-Pas
Borispol 09:04 - Darnicsa 09:24 - Kyiv-Pas 09:46
12:34
D 142PC
Lviv
Borispol 12:34 - Darnicsa 12:53 Fastiv 1 14:28 - Olevsk 20:01 - Manewitschi 23:19 - Chervonohrad 02:32 - Lviv 04:21
23:10
D 126LJ
Konstantinowka
Borispol 23:10 - Hrebinka 00:26 Barwenkowo 08:25 - Sloviansk 09:04 - Kramatorsk 09:24 - Drujkowka 09:39 - Konstantinowka 10:05
05:27
D 142SH
Bachmut(UA)
Borispol 05:27 - Lubny 07:26 Kharkiv-Pas 13:49 - Isjum 16:17 - Slawjanogorsk 16:44 - Sewersk 17:47 - Bachmut(UA) 18:30
06:47
D 150LJ
Kremenchuk
Borispol 06:47 - Lubny 09:05 Romodan 09:38 - Choral 10:30 - Weselij Podol 10:56 - Globino 11:21 - Kremenchuk 12:10