Fahrplan für Borispol in Kirove

In Maps anzeigen
Abfahrtsplan Ankunftsplan
Loading
Zeit
Mittel
Richtung / Zwischenhalte
Gleis
Verspätung
18:58
D 150OJ
Vorokhta
Borispol 18:58 - Darnicsa 19:23 Nadvornaya 10:15 - Yaremche 11:01 - Mikulichin 11:22 - Tatarov 11:38 - Vorokhta 11:56
23:10
D 126SH
Konstantinowka
Borispol 23:10 - Hrebinka 00:26 Poltava-Kyiv 03:54 - Sakhnovshina 06:37 - Sloviansk 09:09 - Kramatorsk 09:29 - Konstantinowka 10:10
07:22
D 142SH
Bachmut(UA)
Borispol 07:22 - Lubny 09:22 Myrhorod 10:15 - Slawjanogorsk 17:17 - Lyman 17:49 - Sewersk 18:15 - Bachmut(UA) 19:00
08:38
D 148SH
Kyiv-Pas
Borispol 08:38 - Darnicsa 08:58 - Kyiv-Pas 09:24
09:05
D 126PC
Kyiv-Pas
Borispol 09:05 - Darnicsa 09:27 - Kyiv-Pas 09:48
12:34
D 142PC
Lviv
Borispol 12:34 - Darnicsa 12:53 Chartorijsk 23:05 - Manewitschi 23:26 - Kowel 00:28 - Sosnovka 03:05 - Lviv 04:30
13:47
719DJ
Kyiv-Pas
Borispol 13:47 - Darnicsa 14:05 - Kyiv-Pas 14:25
17:08
720DJ
Kharkiv-Pas
Borispol 17:08 - Hrebinka 18:16 - Lubny 18:45 - Romodan 19:13 - Myrhorod 19:35 - Poltava-Kyiv 20:37 - Kharkiv-Pas 23:42
23:10
D 126SH
Konstantinowka
Borispol 23:10 - Hrebinka 00:26 Myrhorod 02:21 - Poltava-Pivd 04:30 - Sloviansk 09:09 - Drujkowka 09:44 - Konstantinowka 10:10
07:22
D 142SH
Bachmut(UA)
Borispol 07:22 - Lubny 09:22 Myrhorod 10:15 - Isjum 16:49 - Slawjanogorsk 17:17 - Sewersk 18:15 - Bachmut(UA) 19:00
08:38
D 148SH
Kyiv-Pas
Borispol 08:38 - Darnicsa 08:58 - Kyiv-Pas 09:24
09:05
D 126PC
Kyiv-Pas
Borispol 09:05 - Darnicsa 09:27 - Kyiv-Pas 09:48
12:34
D 142PC
Lviv
Borispol 12:34 - Darnicsa 12:53 Belokorowitschi 19:20 - Ivanichi 02:01 - Sokal 02:30 - Sosnovka 03:05 - Lviv 04:30
13:47
719DJ
Kyiv-Pas
Borispol 13:47 - Darnicsa 14:05 - Kyiv-Pas 14:25
17:08
720DJ
Kharkiv-Pas
Borispol 17:08 - Hrebinka 18:16 - Lubny 18:45 - Romodan 19:13 - Myrhorod 19:35 - Poltava-Kyiv 20:37 - Kharkiv-Pas 23:42