Fahrplan für Brailov in

In Maps anzeigen
Abfahrtsplan Ankunftsplan
Loading
Zeit
Mittel
Richtung / Zwischenhalte
Gleis
Verspätung
18:53
D 138KJ
Lisitschansk
Brailov 18:53 - Gnivan 19:07 Myrhorod 03:31 - Grakowo 09:30 - Kupiansk-Vuzl 10:35 - Kremennoe 13:01 - Lisitschansk 13:45
19:02
867KJ
Zhmerynka
Brailov 19:02 - Zhmerynka 19:16
00:06
D 143KJ
Vorokhta
Brailov 00:06 - Derashnja 01:02 Zborow 04:36 - Ivano-Frankivsk 08:56 - Nadvornaya 10:15 - Mikulichin 11:22 - Vorokhta 11:56
01:50
D 150LJ
Kremenchuk
Brailov 01:50 - Vinnytsia 02:19 Kazatin 1 03:17 - Lubny 09:05 - Weselij Podol 10:56 - Globino 11:21 - Kremenchuk 12:10
06:06
868KJ
Kyiv-Pas
Brailov 06:06 - Kosachivka 06:09 - Demidovka 06:14 - Mogilevka 06:19 Chernorudka 09:08 - Fastiv 1 10:14 - Vyshneve 11:17 - Kiev-Volinskij 11:24 - Kiev Karavaevi Dachi 11:29 - Kyiv-Pas 11:36
18:53
D 138KJ
Lisitschansk
Brailov 18:53 - Gnivan 19:07 - Vinnytsia 19:36 - Kazatin 1 20:35 - Fastiv 1 21:56 - Kyiv-Pas 22:52 - Darnicsa 23:34 - Hrebinka 01:06 - Lubny 02:27 - Romodan 03:03 - Myrhorod 03:31 - Gogolevo 03:47 - Reshetilovka 04:23 - Poltava-Kyiv 04:58 - Liubotyn 07:03 - Kharkiv-Pas 07:52 - Tschuguew 09:11 - Grakowo 09:30 - Schewtschenko Jushno 09:50 - Kupiansk-Vuzl 10:35 - Kislowka 11:27 - Kusemowka 11:47 - Swatowo 12:13 - Kabane 12:38 - Kremennoe 13:01 - Rubeshnoe 13:18 - Lisitschansk 13:45
19:02
867KJ
Zhmerynka
Brailov 19:02 - Zhmerynka 19:16
00:06
D 143KJ
Vorokhta
Brailov 00:06 - Derashnja 01:02 - Chmelnizkij 01:33 - Wolotschisk 02:49 - Pidvolochysk 03:00 - Ternopil 03:52 - Zborow 04:36 - Slotschew 04:59 - Krasne(UA) 05:26 - Lviv 06:15 - Khodoriv 07:40 - Halych 08:23 - Ivano-Frankivsk 08:56 - Nadvornaya 10:15 - Yaremche 11:01 - Mikulichin 11:22 - Tatarov 11:38 - Vorokhta 11:56
01:50
D 150LJ
Kremenchuk
Brailov 01:50 - Vinnytsia 02:19 - Kalinowka 1 02:43 - Kazatin 1 03:17 - Fastiv 1 04:31 - Kyiv-Pas 05:28 - Darnicsa 06:10 - Borispol 06:32 - Lubny 09:05 - Romodan 09:38 - Choral 10:30 - Weselij Podol 10:56 - Globino 11:21 - Kremenchuk 12:10
06:06
868KJ
Kyiv-Pas
Brailov 06:06 - Kosachivka 06:09 - Demidovka 06:14 - Mogilevka 06:19 - Gnivan 06:25 - Selischanskii 06:30 - Yarishevka 06:36 - Veselka 06:39 - Tjushki 06:42 - Porpurovskij 06:48 - Vinnytsia 06:54 - Vinnica gruzovaya 07:05 - Desenka 07:13 - Sosonka 07:19 - Salnicskij 07:23 - Kalinowka 1 07:29 - Vorshicsa 07:35 - Gulevcsi 07:40 - Golendri 07:53 - Blok Post 173 Km 08:19 - Kordishevka 08:25 - Kazatin 1 08:38 - Belosele 09:03 - Chernorudka 09:08 - Brovki 09:22 - Popelnja 09:38 - Kojanka 09:55 - Fastiv 1 10:14 - Motovilovka 10:43 - Vasilkov 1 10:54 - Boyarka 11:08 - Vyshneve 11:17 - Kiev-Volinskij 11:24 - Kiev Karavaevi Dachi 11:29 - Kyiv-Pas 11:36
18:53
D 138KJ
Lisitschansk
Brailov 18:53 - Gnivan 19:07 - Vinnytsia 19:36 - Kazatin 1 20:35 - Fastiv 1 21:56 - Kyiv-Pas 22:52 - Darnicsa 23:34 - Hrebinka 01:06 - Lubny 02:27 - Romodan 03:03 - Myrhorod 03:31 - Gogolevo 03:47 - Reshetilovka 04:23 - Poltava-Kyiv 04:58 - Liubotyn 07:03 - Kharkiv-Pas 07:52 - Tschuguew 09:11 - Grakowo 09:30 - Schewtschenko Jushno 09:50 - Kupiansk-Vuzl 10:35 - Kislowka 11:27 - Kusemowka 11:47 - Swatowo 12:13 - Kabane 12:38 - Kremennoe 13:01 - Rubeshnoe 13:18 - Lisitschansk 13:45
19:02
867KJ
Zhmerynka
Brailov 19:02 - Zhmerynka 19:16
00:06
D 143KJ
Vorokhta
Brailov 00:06 - Derashnja 01:02 - Chmelnizkij 01:33 - Wolotschisk 02:49 - Pidvolochysk 03:00 - Ternopil 03:52 - Zborow 04:36 - Slotschew 04:59 - Krasne(UA) 05:26 - Lviv 06:15 - Khodoriv 07:40 - Halych 08:23 - Ivano-Frankivsk 08:56 - Nadvornaya 10:15 - Yaremche 11:01 - Mikulichin 11:22 - Tatarov 11:38 - Vorokhta 11:56
01:50
D 150LJ
Kremenchuk
Brailov 01:50 - Vinnytsia 02:19 - Kalinowka 1 02:43 - Kazatin 1 03:17 - Fastiv 1 04:31 - Kyiv-Pas 05:28 - Darnicsa 06:10 - Borispol 06:32 - Lubny 09:05 - Romodan 09:38 - Choral 10:30 - Weselij Podol 10:56 - Globino 11:21 - Kremenchuk 12:10
06:06
868KJ
Kyiv-Pas
Brailov 06:06 - Kosachivka 06:09 - Demidovka 06:14 - Mogilevka 06:19 - Gnivan 06:25 - Selischanskii 06:30 - Yarishevka 06:36 - Veselka 06:39 - Tjushki 06:42 - Porpurovskij 06:48 - Vinnytsia 06:54 - Vinnica gruzovaya 07:05 - Desenka 07:13 - Sosonka 07:19 - Salnicskij 07:23 - Kalinowka 1 07:29 - Vorshicsa 07:35 - Gulevcsi 07:40 - Golendri 07:53 - Blok Post 173 Km 08:19 - Kordishevka 08:25 - Kazatin 1 08:38 - Belosele 09:03 - Chernorudka 09:08 - Brovki 09:22 - Popelnja 09:38 - Kojanka 09:55 - Fastiv 1 10:14 - Motovilovka 10:43 - Vasilkov 1 10:54 - Boyarka 11:08 - Vyshneve 11:17 - Kiev-Volinskij 11:24 - Kiev Karavaevi Dachi 11:29 - Kyiv-Pas 11:36