Fahrplan für Chartorijsk in

In Maps anzeigen
Abfahrtsplan Ankunftsplan
Loading
Zeit
Mittel
Richtung / Zwischenhalte
Gleis
Verspätung
19:47
D 142SH
Bachmut(UA)
Chartorijsk 19:47 - Kuznecovsk 19:52 Antonovka(UA)2 20:23 - Tomashgorod 22:00 - Rokitno-Volinskoe 22:18 - Ostki 22:36 - Bachmut(UA) 19:00
23:07
D 142PC
Lviv
Chartorijsk 23:07 - Manewitschi 23:26 Kowel 00:28 - Turijsk 00:59 - Volodymyr-Vol 01:30 - Chervonohrad 02:43 - Lviv 04:30
23:07
D 142PC
Lviv
Chartorijsk 23:07 - Manewitschi 23:26 - Kowel 00:28 - Turijsk 00:59 - Volodymyr-Vol 01:30 - Ivanichi 02:01 - Sokal 02:30 - Chervonohrad 02:43 - Sosnovka 03:05 - Pidzamche 04:16 - Lviv 04:30
19:47
D 142SH
Bachmut(UA)
Chartorijsk 19:47 - Kuznecovsk 19:52 - Rafalowka 20:02 - Antonovka(UA)2 20:23 - Sarni 20:55 - Klesov 21:41 - Tomashgorod 22:00 - Rokitno-Volinskoe 22:18 - Ostki 22:36 - Olevsk 23:00 - Belokorowitschi 23:43 - Korosten 00:35 - Zhytomyr 02:36 - Fastiv 1 04:43 - Kyiv-Pas 05:40 - Darnicsa 06:42 - Borispol 07:04 - Lubny 09:22 - Myrhorod 10:15 - Poltava-Kyiv 11:38 - Kharkiv-Pas 14:25 - Isjum 16:49 - Slawjanogorsk 17:17 - Lyman 17:49 - Sewersk 18:15 - Sol 18:36 - Bachmut(UA) 19:00
23:07
D 142PC
Lviv
Chartorijsk 23:07 - Manewitschi 23:26 Volodymyr-Vol 01:30 - Ivanichi 02:01 - Sokal 02:30 - Chervonohrad 02:43 - Sosnovka 03:05 - Pidzamche 04:16 - Lviv 04:30
19:47
D 142SH
Bachmut(UA)
Chartorijsk 19:47 - Kuznecovsk 19:52 Sarni 20:55 - Isjum 16:49 - Slawjanogorsk 17:17 - Lyman 17:49 - Sewersk 18:15 - Sol 18:36 - Bachmut(UA) 19:00
23:07
D 142PC
Lviv
Chartorijsk 23:07 - Manewitschi 23:26 Turijsk 00:59 - Volodymyr-Vol 01:30 - Ivanichi 02:01 - Sokal 02:30 - Lviv 04:30
19:47
D 142SH
Bachmut(UA)
Chartorijsk 19:47 - Kuznecovsk 19:52 Poltava-Kyiv 11:38 - Kharkiv-Pas 14:25 - Isjum 16:49 - Slawjanogorsk 17:17 - Bachmut(UA) 19:00
19:47
D 142SH
Bachmut(UA)
Chartorijsk 19:47 - Kuznecovsk 19:52 Sarni 20:55 - Fastiv 1 04:43 - Lubny 09:22 - Sol 18:36 - Bachmut(UA) 19:00
23:07
D 142PC
Lviv
Chartorijsk 23:07 - Manewitschi 23:26 Kowel 00:28 - Volodymyr-Vol 01:30 - Chervonohrad 02:43 - Pidzamche 04:16 - Lviv 04:30
19:47
D 142SH
Bachmut(UA)
Chartorijsk 19:47 - Kuznecovsk 19:52 Borispol 07:04 - Lubny 09:22 - Kharkiv-Pas 14:25 - Isjum 16:49 - Bachmut(UA) 19:00
19:47
D 142SH
Bachmut(UA)
Chartorijsk 19:47 - Kuznecovsk 19:52 Nizhyn 08:26 - Bakhmach-Pas 09:23 - Vorozhba 11:21 - Sumi 12:35 - Bachmut(UA) 20:20
19:47
D 142SH
Bachmut(UA)
Chartorijsk 19:47 - Kuznecovsk 19:52 Rafalowka 20:02 - Antonovka(UA)2 20:23 - Ostki 22:36 - Sol 18:36 - Bachmut(UA) 19:00
19:47
D 142SH
Bachmut(UA)
Chartorijsk 19:47 - Kuznecovsk 19:52 Rafalowka 20:02 - Antonovka(UA)2 20:23 - Slawjanogorsk 18:37 - Lyman 19:09 - Bachmut(UA) 20:20