Fahrplan für Chutor-Michajlowsk in

In Maps anzeigen
Abfahrtsplan Ankunftsplan
Loading
Zeit
Mittel
Richtung / Zwischenhalte
Gleis
Verspätung
20:02
341FJ
Chisinau
Khutir-Mykh 20:02 - Konotop Pass 21:22 - Kyiv-Pas 00:28 - Kazatin 1 02:53 Zhmerynka 04:47 - Weltschinez 09:09 - Okniza 10:39 - Belz-Orasch 13:13 - Pirliza 16:11 - Chisinau 18:28
20:37
341MZ
Moskva Kievskaja
Khutir-Mykh 20:37 - Brjansk-Orlovskij 22:51 - Suchinitschi Gl. 01:11 - Moskva Kievskaja 05:24
22:39
884KJ
Zernove
Khutir-Mykh 22:39 - Zernove 22:55
01:08
D 61KH
Nikolaev Pass
Khutir-Mykh 01:08 - Tereshenskaya(UA) 01:42 Drabowo-Barjatinskaj 07:04 - Solotonoscha 1 07:39 - Znamianka 11:13 - Nowij Bug 14:19 - Nikolaev Pass 15:47
04:50
D 47MZ
Chisinau
Khutir-Mykh 04:50 - Konotop Pass 06:13 Kyiv-Pas 09:35 - Mohyliv-Podilskyi 16:14 - Okniza 18:42 - Drokija 20:14 - Chisinau 00:55
06:38
883KJ
Kiev-Volinskij
Khutir-Mykh 06:38 - Ivotka 06:53 - Janpol 07:01 - Tereshenskaya(UA) 07:21 Krolewez 07:43 - Bachmatsch-Kiewskij 08:58 - Nizhyn 10:00 - Nosovka 10:21 - Kiev-Demievskij 11:49 - Kiev-Volinskij 12:21
08:23
D 47SZ
Moskva Kievskaja
Khutir-Mykh 08:23 - Suzemka 09:42 - Brjansk-Orlovskij 11:07 - Suchinitschi Gl. 12:46 - Kaluga 2 14:13 - Moskva Kievskaja 16:50
20:02
341FJ
Chisinau
Khutir-Mykh 20:02 - Konotop Pass 21:22 - Kyiv-Pas 00:28 - Kazatin 1 02:53 Vinnytsia 03:49 - Belz-Orasch 13:13 - Ungheni 15:16 - Kelerasch 17:17 - Streschen 17:51 - Chisinau 18:28
20:37
341MZ
Moskva Kievskaja
Khutir-Mykh 20:37 - Brjansk-Orlovskij 22:51 - Suchinitschi Gl. 01:11 - Moskva Kievskaja 05:24
22:39
884KJ
Zernove
Khutir-Mykh 22:39 - Zernove 22:55
01:08
D 61KH
Nikolaev Pass
Khutir-Mykh 01:08 - Tereshenskaya(UA) 01:42 Konotop Pass 02:33 - Bakhmach-Pas 03:02 - Znamianka 11:13 - Kazanka 13:50 - Nikolaev Pass 15:47
04:50
D 47MZ
Chisinau
Khutir-Mykh 04:50 - Konotop Pass 06:13 Kyiv-Pas 09:35 - Kazatin 1 12:00 - Vinnytsia 12:52 - Zhmerynka 13:41 - Chisinau 00:55
06:38
883KJ
Kiev-Volinskij
Khutir-Mykh 06:38 - Ivotka 06:53 - Janpol 07:01 - Tereshenskaya(UA) 07:21 Altiniwka 07:56 - Melnya 08:06 - Konotop Pass 08:23 - Kiev-Demievskij 11:49 - Kiev Karavaevi Dachi 12:15 - Kiev-Volinskij 12:21
08:23
D 47SZ
Moskva Kievskaja
Khutir-Mykh 08:23 - Suzemka 09:42 - Brjansk-Orlovskij 11:07 - Suchinitschi Gl. 12:46 - Kaluga 2 14:13 - Moskva Kievskaja 16:50