Fahrplan für Delyatin in Deliatyn

In Maps anzeigen
Abfahrtsplan Ankunftsplan
Loading
Zeit
Mittel
Richtung / Zwischenhalte
Gleis
Verspätung
20:56
606KJ
Rakhiv
Delyatin 20:56 - Yaremche 21:10 - Mikulichin 21:30 - Tatarov 21:47 Vorokhta 22:05 - Lazeshina 22:38 - Yasinya 22:50 - Kvasi 23:18 - Belin 23:31 - Rakhiv 23:50
03:22
606LJ
Lviv
Delyatin 03:22 - Nadvornaya 03:52 - Khriplin 04:31 - Ivano-Frankivsk 04:43 Bukachevcsi 06:18 - Juravno 06:36 - Khodoriv 06:55 - Sikhov 08:02 - Persenkovka 08:12 - Lviv 08:30
20:56
606KJ
Rakhiv
Delyatin 20:56 - Yaremche 21:10 - Mikulichin 21:30 - Tatarov 21:47 Vorokhta 22:05 - Voronenka 22:21 - Lazeshina 22:38 - Yasinya 22:50 - Belin 23:31 - Rakhiv 23:50
03:22
606LJ
Lviv
Delyatin 03:22 - Nadvornaya 03:52 - Khriplin 04:31 - Ivano-Frankivsk 04:43 Halych 05:46 - Burshtyn 06:00 - Bukachevcsi 06:18 - Juravno 06:36 - Khodoriv 06:55 - Lviv 08:30
20:56
606KJ
Rakhiv
Delyatin 20:56 - Yaremche 21:10 - Mikulichin 21:30 - Tatarov 21:47 Voronenka 22:21 - Lazeshina 22:38 - Yasinya 22:50 - Kvasi 23:18 - Belin 23:31 - Rakhiv 23:50
03:22
606LJ
Lviv
Delyatin 03:22 - Nadvornaya 03:52 - Khriplin 04:31 - Ivano-Frankivsk 04:43 Burshtyn 06:00 - Bukachevcsi 06:18 - Juravno 06:36 - Khodoriv 06:55 - Persenkovka 08:12 - Lviv 08:30
20:56
606KJ
Rakhiv
Delyatin 20:56 - Yaremche 21:10 - Mikulichin 21:30 - Tatarov 21:47 Vorokhta 22:05 - Voronenka 22:21 - Yasinya 22:50 - Kvasi 23:18 - Belin 23:31 - Rakhiv 23:50
03:22
606LJ
Lviv
Delyatin 03:22 - Nadvornaya 03:52 - Khriplin 04:31 - Ivano-Frankivsk 04:43 Halych 05:46 - Bukachevcsi 06:18 - Juravno 06:36 - Khodoriv 06:55 - Sikhov 08:02 - Persenkovka 08:12 - Lviv 08:30
20:56
606KJ
Rakhiv
Delyatin 20:56 - Yaremche 21:10 - Mikulichin 21:30 - Tatarov 21:47 Vorokhta 22:05 - Voronenka 22:21 - Lazeshina 22:38 - Yasinya 22:50 - Kvasi 23:18 - Rakhiv 23:50
03:22
606LJ
Lviv
Delyatin 03:22 - Nadvornaya 03:52 - Khriplin 04:31 - Ivano-Frankivsk 04:43 Halych 05:46 - Burshtyn 06:00 - Bukachevcsi 06:18 - Juravno 06:36 - Persenkovka 08:12 - Lviv 08:30
20:56
606KJ
Rakhiv
Delyatin 20:56 - Yaremche 21:10 - Mikulichin 21:30 - Tatarov 21:47 Vorokhta 22:05 - Voronenka 22:21 - Yasinya 22:50 - Kvasi 23:18 - Belin 23:31 - Rakhiv 23:50
03:22
606LJ
Lviv
Delyatin 03:22 - Nadvornaya 03:52 - Khriplin 04:31 - Ivano-Frankivsk 04:43 Bukachevcsi 06:18 - Juravno 06:36 - Khodoriv 06:55 - Sikhov 08:02 - Persenkovka 08:12 - Lviv 08:30
20:56
606KJ
Rakhiv
Delyatin 20:56 - Yaremche 21:10 - Mikulichin 21:30 - Tatarov 21:47 Vorokhta 22:05 - Lazeshina 22:38 - Yasinya 22:50 - Kvasi 23:18 - Belin 23:31 - Rakhiv 23:50
03:22
606LJ
Lviv
Delyatin 03:22 - Nadvornaya 03:52 - Khriplin 04:31 - Ivano-Frankivsk 04:43 Burshtyn 06:00 - Bukachevcsi 06:18 - Juravno 06:36 - Khodoriv 06:55 - Persenkovka 08:12 - Lviv 08:30