Fahrplan für Demchin in

In Maps anzeigen
Abfahrtsplan Ankunftsplan
Loading
Zeit
Mittel
Richtung / Zwischenhalte
Gleis
Verspätung
16:15
885KJ
Rivne
Demchin 16:15 - Rachki 16:19 - Mikhajlenki 16:26 - Vakulenchuk 16:31 Tschudnow-Wolinskij 16:39 - Razino 16:51 - Petschanowka 17:04 - Polyani 17:41 - Mogilyani 19:23 - Ostrog 19:30 - Ivachkovo 19:40 - Semiletka 19:45 - Zdolbuniv-Pivdenni 19:53 - Zdolbuniv 20:00 - Kwasilow 20:07 - Rivne 20:18
05:46
870KJ
Kyiv-Pas
Demchin 05:46 - Miroslavka 05:50 - Rajki 05:55 - Berdychiv 06:05 Kasatin 2 06:30 - Zaliznichnoe 06:33 - Kazatin 1 06:42 - Chernorudka 07:16 - Vasilkov 1 08:58 - Kyiv-Pas 09:42
16:15
885KJ
Rivne
Demchin 16:15 - Rachki 16:19 - Mikhajlenki 16:26 - Vakulenchuk 16:31 - Tschudnow-Wolinskij 16:39 - Razino 16:51 - Gordievka 16:58 - Petschanowka 17:04 - Kolodyajnij 17:10 - Miropol 17:16 - Poninka 17:26 - Polonnoe 17:30 - Polyani 17:41 - Novichi 17:45 - Khrolin 17:52 - Sudilkovo 18:00 - Shepetivka 18:09 - Csvetokha 18:40 - Slawuta 1 18:49 - Barane 18:54 - Krivin 19:06 - Badovka 19:15 - Mogilyani 19:23 - Ostrog 19:30 - Ivachkovo 19:40 - Semiletka 19:45 - Zdolbuniv-Pivdenni 19:53 - Zdolbuniv 20:00 - Kwasilow 20:07 - Rivne 20:18
05:46
870KJ
Kyiv-Pas
Demchin 05:46 - Miroslavka 05:50 - Rajki 05:55 - Berdychiv 06:05 - Ivankovcsi 06:12 - Glukhovcsi 06:20 - Kaolinovaya 06:24 - Kasatin 2 06:30 - Zaliznichnoe 06:33 - Kazatin 1 06:42 - Chernorudka 07:16 - Brovki 07:30 - Popelnja 07:46 - Kojanka 08:03 - Fastiv 1 08:22 - Vasilkov 1 08:58 - Boyarka 09:12 - Vyshneve 09:22 - Kiev-Volinskij 09:29 - Kiev Karavaevi Dachi 09:34 - Kyiv-Pas 09:42
16:15
885KJ
Rivne
Demchin 16:15 - Rachki 16:19 - Mikhajlenki 16:26 - Vakulenchuk 16:31 Razino 16:51 - Gordievka 16:58 - Polonnoe 17:30 - Polyani 17:41 - Novichi 17:45 - Rivne 20:18
05:46
870KJ
Kyiv-Pas
Demchin 05:46 - Miroslavka 05:50 - Rajki 05:55 - Berdychiv 06:05 Ivankovcsi 06:12 - Kazatin 1 06:42 - Fastiv 1 08:22 - Vasilkov 1 08:58 - Boyarka 09:12 - Kyiv-Pas 09:42
16:15
885KJ
Rivne
Demchin 16:15 - Rachki 16:19 - Mikhajlenki 16:26 - Vakulenchuk 16:31 Tschudnow-Wolinskij 16:39 - Razino 16:51 - Shepetivka 18:09 - Slawuta 1 18:49 - Zdolbuniv 20:00 - Rivne 20:18
05:46
870KJ
Kyiv-Pas
Demchin 05:46 - Miroslavka 05:50 - Rajki 05:55 - Berdychiv 06:05 Glukhovcsi 06:20 - Kaolinovaya 06:24 - Kasatin 2 06:30 - Zaliznichnoe 06:33 - Kiev Karavaevi Dachi 09:34 - Kyiv-Pas 09:42
16:15
885KJ
Rivne
Demchin 16:15 - Rachki 16:19 - Mikhajlenki 16:26 - Vakulenchuk 16:31 Slawuta 1 18:49 - Krivin 19:06 - Mogilyani 19:23 - Ivachkovo 19:40 - Zdolbuniv 20:00 - Kwasilow 20:07 - Rivne 20:18
05:46
870KJ
Kyiv-Pas
Demchin 05:46 - Miroslavka 05:50 - Rajki 05:55 - Berdychiv 06:05 Kazatin 1 06:42 - Brovki 07:30 - Kojanka 08:03 - Vyshneve 09:22 - Kiev Karavaevi Dachi 09:34 - Kyiv-Pas 09:42
16:15
885KJ
Rivne
Demchin 16:15 - Rachki 16:19 - Mikhajlenki 16:26 - Vakulenchuk 16:31 Razino 16:51 - Petschanowka 17:04 - Polonnoe 17:30 - Polyani 17:41 - Khrolin 17:52 - Sudilkovo 18:00 - Shepetivka 18:09 - Csvetokha 18:40 - Slawuta 1 18:49 - Barane 18:54 - Krivin 19:06 - Badovka 19:15 - Mogilyani 19:23 - Ostrog 19:30 - Ivachkovo 19:40 - Semiletka 19:45 - Zdolbuniv-Pivdenni 19:53 - Zdolbuniv 20:00 - Kwasilow 20:07 - Rivne 20:18
05:46
870KJ
Kyiv-Pas
Demchin 05:46 - Miroslavka 05:50 - Rajki 05:55 - Berdychiv 06:05 Zaliznichnoe 06:33 - Chernorudka 07:16 - Fastiv 1 08:22 - Vasilkov 1 08:58 - Vyshneve 09:22 - Kiev-Volinskij 09:29 - Kiev Karavaevi Dachi 09:34 - Kyiv-Pas 09:42
16:15
885KJ
Rivne
Demchin 16:15 - Rachki 16:19 - Mikhajlenki 16:26 - Vakulenchuk 16:31 Petschanowka 17:04 - Miropol 17:16 - Slawuta 1 18:49 - Mogilyani 19:23 - Ostrog 19:30 - Ivachkovo 19:40 - Semiletka 19:45 - Zdolbuniv-Pivdenni 19:53 - Zdolbuniv 20:00 - Kwasilow 20:07 - Rivne 20:18
05:46
870KJ
Kyiv-Pas
Demchin 05:46 - Miroslavka 05:50 - Rajki 05:55 - Berdychiv 06:05 Ivankovcsi 06:12 - Glukhovcsi 06:20 - Kaolinovaya 06:24 - Chernorudka 07:16 - Popelnja 07:46 - Kyiv-Pas 09:42