Fahrplan für Djigaevka in V'yazove

In Maps anzeigen
Abfahrtsplan Ankunftsplan
Loading
Zeit
Mittel
Richtung / Zwischenhalte
Gleis
Verspätung
13:58
888LJ
Vorozhba
Djigaevka 13:58 - Dubovyazovka 14:01 - Vyazovoe 14:05 - Dubinka 14:10 Grusskoe 14:18 - Putejskaja 14:24 - Stepanovka 14:32 - Karpilovka 14:56 - Babakovka 15:09 - Vorozhba 15:20
18:44
887KJ
Fastiv 1
Djigaevka 18:44 - Komsomolskaya Kommuna 18:48 - Lobkovka 18:52 - Jelezobetonnij 18:57 Pliski 20:20 - Kruti 20:39 - Bobrovicsi 21:50 - Bobrik 22:12 - Vasilkov 1 00:03 - Fastiv 1 00:26
13:58
888LJ
Vorozhba
Djigaevka 13:58 - Dubovyazovka 14:01 - Vyazovoe 14:05 - Dubinka 14:10 Zafatovka 14:14 - Grusskoe 14:18 - Putejskaja 14:24 - Stepanovka 14:32 - Koshari 15:03 - Vorozhba 15:20
18:44
887KJ
Fastiv 1
Djigaevka 18:44 - Komsomolskaya Kommuna 18:48 - Lobkovka 18:52 - Jelezobetonnij 18:57 Konotop Pass 19:04 - Bachmatsch-Kiewskij 19:58 - Pliski 20:20 - Kruti 20:39 - Kiev-Volinskij 23:32 - Fastiv 1 00:26
13:58
888LJ
Vorozhba
Djigaevka 13:58 - Dubovyazovka 14:01 - Vyazovoe 14:05 - Dubinka 14:10 Stepanovka 14:32 - Putiwl 14:42 - Klepali 14:51 - Karpilovka 14:56 - Babakovka 15:09 - Vorozhba 15:20
18:44
887KJ
Fastiv 1
Djigaevka 18:44 - Komsomolskaya Kommuna 18:48 - Lobkovka 18:52 - Jelezobetonnij 18:57 Bobrik 22:12 - Brovari 22:30 - Darnicsa 22:46 - Vidubichi 23:05 - Kiev Karavaevi Dachi 23:25 - Fastiv 1 00:26
13:58
888LJ
Vorozhba
Djigaevka 13:58 - Dubovyazovka 14:01 - Vyazovoe 14:05 - Dubinka 14:10 Stepanovka 14:32 - Putiwl 14:42 - Karpilovka 14:56 - Koshari 15:03 - Babakovka 15:09 - Vorozhba 15:20
18:44
887KJ
Fastiv 1
Djigaevka 18:44 - Komsomolskaya Kommuna 18:48 - Lobkovka 18:52 - Jelezobetonnij 18:57 Bobrik 22:12 - Brovari 22:30 - Vidubichi 23:05 - Kiev-Demievskij 23:09 - Kyiv-Pas 23:17 - Fastiv 1 00:26
13:58
888LJ
Vorozhba
Djigaevka 13:58 - Dubovyazovka 14:01 - Vyazovoe 14:05 - Dubinka 14:10 Zafatovka 14:14 - Grusskoe 14:18 - Putejskaja 14:24 - Putiwl 14:42 - Babakovka 15:09 - Vorozhba 15:20
18:44
887KJ
Fastiv 1
Djigaevka 18:44 - Komsomolskaya Kommuna 18:48 - Lobkovka 18:52 - Jelezobetonnij 18:57 Bachmatsch-Kiewskij 19:58 - Nosovka 21:18 - Kobyjchi 21:28 - Brovari 22:30 - Boyarka 23:49 - Fastiv 1 00:26
13:58
888LJ
Vorozhba
Djigaevka 13:58 - Dubovyazovka 14:01 - Vyazovoe 14:05 - Dubinka 14:10 Putiwl 14:42 - Klepali 14:51 - Karpilovka 14:56 - Koshari 15:03 - Babakovka 15:09 - Vorozhba 15:20
18:44
887KJ
Fastiv 1
Djigaevka 18:44 - Komsomolskaya Kommuna 18:48 - Lobkovka 18:52 - Jelezobetonnij 18:57 Bakhmach-Pas 19:51 - Brovari 22:30 - Kyiv-Pas 23:17 - Kiev Karavaevi Dachi 23:25 - Kiev-Volinskij 23:32 - Fastiv 1 00:26
13:58
888LJ
Vorozhba
Djigaevka 13:58 - Dubovyazovka 14:01 - Vyazovoe 14:05 - Dubinka 14:10 Zafatovka 14:14 - Grusskoe 14:18 - Putejskaja 14:24 - Karpilovka 14:56 - Koshari 15:03 - Vorozhba 15:20
18:44
887KJ
Fastiv 1
Djigaevka 18:44 - Komsomolskaya Kommuna 18:48 - Lobkovka 18:52 - Jelezobetonnij 18:57 Kiev Karavaevi Dachi 23:25 - Kiev-Volinskij 23:32 - Vyshneve 23:39 - Boyarka 23:49 - Vasilkov 1 00:03 - Fastiv 1 00:26