Fahrplan für Drogobitsch in Drohobych

In Maps anzeigen
Abfahrtsplan Ankunftsplan
Loading
Zeit
Mittel
Richtung / Zwischenhalte
Gleis
Verspätung
20:16
D 50LJ
Kyiv-Pas
Drogobitsch 20:16 - Sambir 21:04 Lviv 22:46 - Ternopil 00:55 - Chmelnizkij 02:41 - Fastiv 1 06:30 - Kyiv-Pas 07:33
07:43
D 49KJ
Truskawez
Drogobitsch 07:43 - Truskawez 08:02
10:52
D 41PC
Truskawez
Drogobitsch 10:52 - Truskawez 11:11
13:23
D 42LJ
Dnipro Holovniy
Drogobitsch 13:23 - Lviv 14:57 Ternopil 17:31 - Im.T.Shevchenka 03:36 - Znamianka 05:24 - Aleksandriya 06:06 - Dnipro Holovniy 09:22
20:16
D 50LJ
Kyiv-Pas
Drogobitsch 20:16 - Sambir 21:04 Lviv 22:46 - Vinnytsia 04:29 - Kazatin 1 05:22 - Fastiv 1 06:30 - Kyiv-Pas 07:33
07:43
D 49KJ
Truskawez
Drogobitsch 07:43 - Truskawez 08:02
10:52
D 41PC
Truskawez
Drogobitsch 10:52 - Truskawez 11:11
13:23
D 42LJ
Dnipro Holovniy
Drogobitsch 13:23 - Lviv 14:57 Aleksandriya 06:06 - Piatykhatky 07:24 - Wolnogorsk 08:03 - Kamianske-Pas 08:46 - Dnipro Holovniy 09:22
07:43
D 49KJ
Truskawez
Drogobitsch 07:43 - Truskawez 08:02
10:52
D 41PC
Truskawez
Drogobitsch 10:52 - Truskawez 11:11
13:23
D 42LJ
Dnipro Holovniy
Drogobitsch 13:23 - Lviv 14:57 Myronivka 02:01 - Aleksandriya 06:06 - Werchnedneprowsk 08:29 - Kamianske-Pas 08:46 - Dnipro Holovniy 09:22
20:16
D 50LJ
Kyiv-Pas
Drogobitsch 20:16 - Sambir 21:04 Lviv 22:46 - Ternopil 00:55 - Chmelnizkij 02:41 - Fastiv 1 06:30 - Kyiv-Pas 07:33
07:43
D 49KJ
Truskawez
Drogobitsch 07:43 - Truskawez 08:02
10:52
D 41PC
Truskawez
Drogobitsch 10:52 - Truskawez 11:11
13:23
D 42LJ
Dnipro Holovniy
Drogobitsch 13:23 - Lviv 14:57 - Pidzamche 15:33 - Slotschew 16:31 - Ternopil 17:31 - Pidvolochysk 18:38 - Chmelnizkij 19:43 - Zhmerynka 21:18 - Vinnytsia 22:22 - Kazatin 1 23:23 - Belaja Zerkow 01:05 - Myronivka 02:01 - Korsun 02:32 - Gorodische 02:54 - Im.T.Shevchenka 03:36 - Kamenka(UA) 04:23 - Fundukleewka 04:39 - Znamianka 05:24 - Aleksandriya 06:06 - Piatykhatky 07:24 - Wolnogorsk 08:03 - Werchnedneprowsk 08:29 - Kamianske-Pas 08:46 - Dnipro Holovniy 09:22
20:16
D 50LJ
Kyiv-Pas
Drogobitsch 20:16 - Sambir 21:04 - Lviv 22:46 - Ternopil 00:55 - Chmelnizkij 02:41 - Vinnytsia 04:29 - Kazatin 1 05:22 - Fastiv 1 06:30 - Kyiv-Pas 07:33