Fahrplan für Drosdowka in

In Maps anzeigen
Abfahrtsplan Ankunftsplan
Loading
Zeit
Mittel
Richtung / Zwischenhalte
Gleis
Verspätung
20:23
866KJ
Nedanchichi
Drosdowka 20:23 - Chernihiv 20:50 - Belous 21:15 - Levkovichi 21:24 Jukotki 21:29 - Malejki 21:40 - Demejka 21:46 - Slavutich 21:54 - Poselok Lesnoj 22:01 - Nedanchichi 22:06
06:33
864KJ
Kiev-Volinskij
Drosdowka 06:33 - Werteewka 06:54 - Nizhyn 07:12 - Nosovka 07:44 Kobyjchi 07:54 - Bobrovicsi 08:08 - Zavorichi 08:23 - Bobrik 08:31 - Brovari 08:48 - Kiev-Volinskij 09:48
06:33
864KJ
Kiev-Volinskij
Drosdowka 06:33 - Werteewka 06:54 - Nizhyn 07:12 - Nosovka 07:44 Kobyjchi 07:54 - Bobrovicsi 08:08 - Bobrik 08:31 - Brovari 08:48 - Vidubichi 09:19 - Kiev-Volinskij 09:48
20:23
866KJ
Nedanchichi
Drosdowka 20:23 - Chernihiv 20:50 - Belous 21:15 - Levkovichi 21:24 Jukotki 21:29 - Malejki 21:40 - Demejka 21:46 - Slavutich 21:54 - Poselok Lesnoj 22:01 - Nedanchichi 22:06
06:33
864KJ
Kiev-Volinskij
Drosdowka 06:33 - Werteewka 06:54 - Nizhyn 07:12 - Nosovka 07:44 Zavorichi 08:23 - Darnicsa 09:05 - Vidubichi 09:19 - Kiev-Demievskij 09:24 - Protasov yar 09:29 - Kiev-Volinskij 09:48
20:23
866KJ
Nedanchichi
Drosdowka 20:23 - Chernihiv 20:50 - Belous 21:15 - Levkovichi 21:24 Jukotki 21:29 - Malejki 21:40 - Demejka 21:46 - Slavutich 21:54 - Poselok Lesnoj 22:01 - Nedanchichi 22:06
06:33
864KJ
Kiev-Volinskij
Drosdowka 06:33 - Werteewka 06:54 - Nizhyn 07:12 - Nosovka 07:44 Kobyjchi 07:54 - Bobrovicsi 08:08 - Zavorichi 08:23 - Bobrik 08:31 - Kiev Karavaevi Dachi 09:42 - Kiev-Volinskij 09:48
20:23
866KJ
Nedanchichi
Drosdowka 20:23 - Chernihiv 20:50 - Belous 21:15 - Levkovichi 21:24 Jukotki 21:29 - Malejki 21:40 - Demejka 21:46 - Slavutich 21:54 - Poselok Lesnoj 22:01 - Nedanchichi 22:06
06:33
864KJ
Kiev-Volinskij
Drosdowka 06:33 - Werteewka 06:54 - Nizhyn 07:12 - Nosovka 07:44 Kobyjchi 07:54 - Bobrovicsi 08:08 - Brovari 08:48 - Kyiv-Pas 09:34 - Kiev Karavaevi Dachi 09:42 - Kiev-Volinskij 09:48
20:23
866KJ
Nedanchichi
Drosdowka 20:23 - Chernihiv 20:50 - Belous 21:15 - Levkovichi 21:24 Jukotki 21:29 - Malejki 21:40 - Demejka 21:46 - Slavutich 21:54 - Poselok Lesnoj 22:01 - Nedanchichi 22:06
06:33
864LJ
Kiev-Volinskij
Drosdowka 06:33 - Werteewka 06:54 - Nizhyn 07:12 - Nosovka 07:44 Kobyjchi 07:54 - Bobrik 08:31 - Brovari 08:48 - Darnicsa 09:05 - Vidubichi 09:19 - Kiev-Volinskij 09:48
06:33
864KJ
Kiev-Volinskij
Drosdowka 06:33 - Werteewka 06:54 - Nizhyn 07:12 - Nosovka 07:44 Bobrik 08:31 - Vidubichi 09:19 - Kiev-Demievskij 09:24 - Protasov yar 09:29 - Kiev Karavaevi Dachi 09:42 - Kiev-Volinskij 09:48
14:58
880KJ
Slavutich
Drosdowka 14:58 - Murawejka 15:07 - Kolichevka 15:20 - Chernihiv 15:30 - Jukotki 16:04 - Malejki 16:15 - Slavutich 16:30
18:27
882OJ
Fastiv 1
Drosdowka 18:27 - Weresotsch 18:36 - Werteewka 18:51 - Nizhyn 19:08 Nosovka 19:29 - Bobrovicsi 19:49 - Kiev-Demievskij 21:02 - Kiev-Volinskij 21:25 - Motovilovka 22:14 - Fastiv 1 22:32
20:23
866LJ
Chernihiv
Drosdowka 20:23 - Chernihiv 20:50
20:23
866KJ
Nedanchichi
Drosdowka 20:23 - Chernihiv 20:50 - Belous 21:15 - Levkovichi 21:24 Jukotki 21:29 - Malejki 21:40 - Demejka 21:46 - Slavutich 21:54 - Poselok Lesnoj 22:01 - Nedanchichi 22:06