Fahrplan für Gudogaj in stancyja Hudahaj

In Maps anzeigen
Abfahrtsplan Ankunftsplan
Loading
Zeit
Mittel
Richtung / Zwischenhalte
Gleis
Verspätung
07:32
425UJ
Kaliningrad
Gudogaj 07:32 - Kena 08:51 - Vilnius(LT) 09:23 - Kybartai 11:56 - Chernyshevskoe 13:03 - Nesterov 14:00 - Gusev 14:26 - Cherniahovsk 14:47 - Gvardeisk 15:29 - Kaliningrad 16:07
08:12
804TJ
Minsk-Passajirskii
Gudogaj 08:12 - Molodechno 08:59 - Minsk-Passajirskii 09:53
09:07
805BJ
Vilnius(LT)
Gudogaj 09:07 - Vilnius(LT) 11:05
10:35
801BJ
Vilnius(LT)
Gudogaj 10:35 - Kena 10:49 - Vilnius(LT) 11:50
12:17
803BJ
Vilnius(LT)
Gudogaj 12:17 - Vilnius(LT) 14:30
17:17
808TJ
Minsk-Passajirskii
Gudogaj 17:17 - Smorgon 17:39 - Molodechno 18:05 - Minsk-Passajirskii 19:00
20:26
806TJ
Minsk-Passajirskii
Gudogaj 20:26 - Molodechno 21:10 - Minsk-Passajirskii 22:00
21:05
807BJ
Vilnius(LT)
Gudogaj 21:05 - Vilnius(LT) 23:03
22:27
D 30CH
Moskva Belorusskaja
Gudogaj 22:27 - Molodechno 23:18 Minsk-Passajirskii 00:23 - Orscha Central 02:55 - Wjasma 06:18 - Gagarin 06:56 - Moskva Belorusskaja 09:09
02:46
D 31OJ
Riga Pass
Gudogaj 02:46 - Kena 03:05 - Vilnius(LT) 04:25 - Siauliai 06:48 - Jelgava 08:07 - Riga Pass 09:06
04:02
360CH
Gomel
Gudogaj 04:02 - Smorgon 04:31 - Molodechno 05:02 - Minsk-Passajirskii 06:09 Pukhovichi 08:35 - Osipowichi 1 09:10 - Bobrujsk Gl. 09:50 - Jlobin 10:45 - Buda Koschelewskaja 11:35 - Gomel 12:22
07:32
425UJ
Kaliningrad
Gudogaj 07:32 - Kena 08:51 - Vilnius(LT) 09:23 - Kybartai 11:56 Chernyshevskoe 13:03 - Nesterov 14:00 - Gusev 14:26 - Cherniahovsk 14:47 - Gvardeisk 15:29 - Kaliningrad 16:07
08:12
804TJ
Minsk-Passajirskii
Gudogaj 08:12 - Molodechno 08:59 - Minsk-Passajirskii 09:53
09:07
805BJ
Vilnius(LT)
Gudogaj 09:07 - Vilnius(LT) 11:05
10:35
801BJ
Vilnius(LT)
Gudogaj 10:35 - Kena 10:49 - Vilnius(LT) 11:50
12:17
803BJ
Vilnius(LT)
Gudogaj 12:17 - Vilnius(LT) 14:30
17:17
808TJ
Minsk-Passajirskii
Gudogaj 17:17 - Smorgon 17:39 - Molodechno 18:05 - Minsk-Passajirskii 19:00
20:26
806TJ
Minsk-Passajirskii
Gudogaj 20:26 - Molodechno 21:10 - Minsk-Passajirskii 22:00
21:05
807BJ
Vilnius(LT)
Gudogaj 21:05 - Vilnius(LT) 23:03
22:27
D 30CH
Moskva Belorusskaja
Gudogaj 22:27 - Molodechno 23:18 Minsk-Passajirskii 00:23 - Orscha Central 02:55 - Smolensk 04:33 - Wjasma 06:18 - Moskva Belorusskaja 09:09
02:46
D 31OJ
Riga Pass
Gudogaj 02:46 - Kena 03:05 - Vilnius(LT) 04:25 - Siauliai 06:48 - Jelgava 08:07 - Riga Pass 09:06
04:02
360CH
Gomel
Gudogaj 04:02 - Smorgon 04:31 - Molodechno 05:02 - Minsk-Passajirskii 06:09 Pukhovichi 08:35 - Osipowichi 1 09:10 - Bobrujsk Gl. 09:50 - Jlobin 10:45 - Buda Koschelewskaja 11:35 - Gomel 12:22