Perugia: Abfahrt und Ankunft
Fahrplan.guru ist Partner von Marco Polo
Do, 28.10.

Fahrplan fürPerugia

FR 9300

Torino Porta Nuova

05:24
Perugia
05:24
Terontola-Cortona
05:54
R 4721

Roma Termini

05:54
Perugia
05:54
Perugia Ponte S.G.
06:02
R 4070

Firenze S.M.N.

06:15
Perugia
06:15
Perugia Silvestrini
06:20
IC 580

Milano Centrale

06:38
Perugia
06:38
Terontola-Cortona
07:08
IC 531

Roma Termini

06:40
Perugia
06:40
Assisi
07:01
R 4949

Terni

06:53
Perugia
06:53
Perugia Ponte S.G.
07:04
R 4700

Terontola-Cortona

07:18
Perugia
07:18
Perugia Universita
07:20
R 4701

Foligno

07:18
Perugia
07:18
Perugia Ponte S.G.
07:26
R 4704

Terontola-Cortona

08:04
Perugia
08:04
Perugia Universita
08:06
R 4947

Foligno

08:05
Perugia
08:05
Perugia Ponte S.G.
08:13

FAQ

    Haltestellen-Info

  • Wie viele Linien verkehren an der Haltestelle Perugia in Perugia?
    Die Haltestelle Perugia in Perugia wird von 2 Bus Linien angefahren
  • Welche Verkehrsmittel und welche Linien verkehren an der Haltestelle Perugia in Perugia?
    An der Haltestelle Perugia in Perugia fahren folgende Verkehrsmittel und Linien:
    • Bus: BusPG041,BusPG043