Bulhac, Skumpiya: Abfahrt und Ankunft
Fahrplan.guru ist Partner von Marco Polo
Mo, 17.05.

Fahrplan fürSkumpiya

893SZ

Belz-Slobodseja

17:43
Skumpiya
17:43
Serata Weke
17:46
894AJ

Ungheni

18:19
Skumpiya
18:19
Stolnicheni
18:27
889AJ

Belz-Slobodseja

05:36
Skumpiya
05:36
Serata Weke
05:40
890SZ

Ungheni

06:12
Skumpiya
06:12
Stolnicheni
06:20