Snitovo, Yanov-polesskij: Abfahrt und Ankunft
Fahrplan.guru ist Partner von Marco Polo
Mo, 17.05.

Fahrplan fürYanov-polesskij

606BJ

Polock

19:52
Yanov-Polesskiy
19:52
Pinsk
20:19
604BJ

Gomel

22:05
Yanov-Polesskiy
22:05
Pinsk
22:51
658BJ

Minsk-Passajirskii

23:03
Yanov-Polesskiy
23:03
Yukhnovichi
23:14
603BJ

Brest Central

03:26
Yanov-Polesskiy
03:26
Drogichin-Gorod
03:51
657BJ

Brest Central

05:27
Yanov-Polesskiy
05:27
Drogichin-Gorod
05:51
605BJ

Brest Central

07:22
Yanov-Polesskiy
07:22
Drogichin-Gorod
07:43