Fahrplan für Luninez in Luninets

In Maps anzeigen
Abfahrtsplan Ankunftsplan
Loading
Zeit
Mittel
Richtung / Zwischenhalte
Gleis
Verspätung
13:11
675FJ
Brest Central
Luninez 13:11 - Pinsk 14:01 - Yanov-polesskij 14:38 - Drogichin gorod 15:03 - Kobrin 15:56 - Shabinka 16:23 - Brest Central 16:50
14:30
676FJ
Gomel
Luninez 14:30 - Lakhva 14:50 - Senkevichi 15:05 - Mikashevichi 15:27 Jitkovichi 15:50 - Mulyarovka 16:35 - Kalinkowichi 17:25 - Wasilewitschi 18:06 - Rechicsa 18:49 - Gomel 19:34
21:45
606BJ
Vitebsk
Luninez 21:45 - Lakhva 22:06 - Senkevichi 22:21 - Mikashevichi 22:43 Jitkovichi 23:11 - Kopcsevichi 23:46 - Mulyarovka 00:08 - Rogatschew 04:13 - Kopis 07:20 - Vitebsk 09:59
22:49
609BJ
Grodno
Luninez 22:49 - Malkovichi 23:27 - Gancsevichi 23:55 - Lyakhovichi 00:30 Baranovichi-Polesskie 00:52 - Nowoelnja 02:19 - Lida 03:11 - Rojanka 04:14 - Mosty(BY) 04:35 - Grodno 05:44
00:19
604BJ
Gomel
Luninez 00:19 - Lakhva 00:38 - Senkevichi 00:52 - Mikashevichi 01:14 Jitkovichi 01:39 - Kopcsevichi 02:05 - Ptich 02:40 - Mishanka 02:52 - Rechicsa 04:43 - Gomel 05:33
01:35
658BJ
Vitebsk
Luninez 01:35 - Liusca 02:01 - Malkovichi 02:16 - Gancsevichi 02:45 Lyakhovichi 03:22 - Kojdanowo 05:24 - Shodino 07:17 - Borisow 07:35 - Krupki 08:06 - Vitebsk 11:08
01:54
603BJ
Brest Central
Luninez 01:54 - Pinsk 02:42 - Yanov-polesskij 03:24 - Drogichin gorod 03:51 - Drogichin 04:01 - Antopol 04:28 - Kobrin 04:59 - Shabinka 05:26 - Brest Central 05:57
03:11
610BJ
Gomel
Luninez 03:11 - Lakhva 03:33 - Senkevichi 03:49 - Mikashevichi 04:10 Jitkovichi 04:35 - Kopcsevichi 05:11 - Ptich 05:48 - Wasilewitschi 07:16 - Rechicsa 07:59 - Gomel 08:47
03:33
657BJ
Brest Central
Luninez 03:33 - Lovcha 03:53 - Parokhonsk 04:09 - Pinsk 04:33 Drogichin gorod 05:51 - Drogichin 06:02 - Antopol 06:18 - Gorodek 06:28 - Kobrin 06:51 - Brest Central 07:49
04:27
372LJ
Mogilew 1
Luninez 04:27 - Gancsevichi 05:30 - Rejtanov 05:58 - Lyakhovichi 06:10 Baranovichi-Polesskie 06:33 - Stolbzi 08:01 - Minsk-Passajirskii 09:15 - Osipowichi 1 11:12 - Elisowo 11:49 - Mogilew 1 13:25
04:50
605BJ
Brest Central
Luninez 04:50 - Pinsk 05:38 - Yanov-polesskij 06:16 - Drogichin gorod 06:44 - Drogichin 06:55 - Antopol 07:14 - Kobrin 07:44 - Shabinka 08:09 - Brest Central 08:35
13:11
675FJ
Brest Central
Luninez 13:11 - Pinsk 14:01 - Yanov-polesskij 14:38 - Drogichin gorod 15:03 - Kobrin 15:56 - Shabinka 16:23 - Brest Central 16:50
14:30
676FJ
Gomel
Luninez 14:30 - Lakhva 14:50 - Senkevichi 15:05 - Mikashevichi 15:27 Jitkovichi 15:50 - Mulyarovka 16:35 - Kalinkowichi 17:25 - Wasilewitschi 18:06 - Rechicsa 18:49 - Gomel 19:34
21:45
606BJ
Vitebsk
Luninez 21:45 - Lakhva 22:06 - Senkevichi 22:21 - Mikashevichi 22:43 Mishanka 00:38 - Bichow 04:53 - Mogilew 1 05:41 - Schklow 07:07 - Boguschewskaja 09:17 - Vitebsk 09:59
22:49
609BJ
Grodno
Luninez 22:49 - Malkovichi 23:27 - Gancsevichi 23:55 - Lyakhovichi 00:30 Baranovichi-Polesskie 00:52 - Nowoelnja 02:19 - Lida 03:11 - Mosty(BY) 04:35 - Skidel 05:06 - Grodno 05:44
00:19
604BJ
Gomel
Luninez 00:19 - Lakhva 00:38 - Senkevichi 00:52 - Mikashevichi 01:14 Jitkovichi 01:39 - Kopcsevichi 02:05 - Mulyarovka 02:22 - Ptich 02:40 - Mishanka 02:52 - Gomel 05:33
01:35
658BJ
Vitebsk
Luninez 01:35 - Liusca 02:01 - Malkovichi 02:16 - Gancsevichi 02:45 Minsk-Passajirskii 06:02 - Smolewichi 06:56 - Shodino 07:17 - Borisow 07:35 - Tolotschin 08:44 - Orscha Central 09:19 - Boguschewskaja 10:19 - Vitebsk 11:08
01:54
603BJ
Brest Central
Luninez 01:54 - Pinsk 02:42 - Yanov-polesskij 03:24 - Drogichin gorod 03:51 - Drogichin 04:01 - Antopol 04:28 - Kobrin 04:59 - Shabinka 05:26 - Brest Central 05:57
03:11
610BJ
Gomel
Luninez 03:11 - Lakhva 03:33 - Senkevichi 03:49 - Mikashevichi 04:10 Jitkovichi 04:35 - Mishanka 06:00 - Kalinkowichi 06:25 - Wasilewitschi 07:16 - Rechicsa 07:59 - Gomel 08:47
03:33
657BJ
Brest Central
Luninez 03:33 - Lovcha 03:53 - Parokhonsk 04:09 - Pinsk 04:33 Jukhnovichi 05:06 - Yanov-polesskij 05:24 - Drogichin gorod 05:51 - Drogichin 06:02 - Gorodek 06:28 - Kobrin 06:51 - Shabinka 07:15 - Brest Central 07:49
04:27
372LJ
Mogilew 1
Luninez 04:27 - Gancsevichi 05:30 - Rejtanov 05:58 - Lyakhovichi 06:10 Baranovichi-Polesskie 06:33 - Stolbzi 08:01 - Minsk-Passajirskii 09:15 - Elisowo 11:49 - Neseta 12:07 - Mogilew 1 13:25
04:50
605BJ
Brest Central
Luninez 04:50 - Pinsk 05:38 - Yanov-polesskij 06:16 - Drogichin gorod 06:44 - Drogichin 06:55 - Antopol 07:14 - Kobrin 07:44 - Shabinka 08:09 - Brest Central 08:35