Fahrplan für Shabinka in Zhabinka

In Maps anzeigen
Abfahrtsplan Ankunftsplan
Loading
Zeit
Mittel
Richtung / Zwischenhalte
Gleis
Verspätung
05:33
603BJ
Brest Central
Shabinka 05:33 - Brest Central 06:00
06:51
608BJ
Minsk-Passajirskii
Shabinka 06:51 - Tevli 07:05 - Orantschizi 07:28 - Beresa Gorod 07:51 - Iwazewichi 08:18 - Domanovo 08:32 - Baranovichi Centralnye 09:05 - Kojdanowo 10:15 - Minsk-Passajirskii 10:53
07:18
657BJ
Brest Central
Shabinka 07:18 - Brest Central 07:49
08:12
605BJ
Brest Central
Shabinka 08:12 - Brest Central 08:40
10:08
649BJ
Brest Central
Shabinka 10:08 - Brest Central 10:32
10:48
676FJ
Gomel
Shabinka 10:48 - Kobrin 11:11 - Drogichin gorod 12:00 - Yanov-polesskij 12:28 Mikashevichi 15:25 - Jitkovichi 15:50 - Mulyarovka 16:35 - Wasilewitschi 18:06 - Rechicsa 18:48 - Gomel 19:33
11:32
D 51BJ
Brest Central
Shabinka 11:32 - Brest Central 11:55
12:07
652BJ
Minsk-Passajirskii
Shabinka 12:07 - Tevli 12:21 - Orantschizi 12:45 - Beresa Gorod 13:08 - Iwazewichi 13:35 - Domanovo 13:50 - Baranovichi Centralnye 14:23 - Minsk-Passajirskii 16:28
12:59
D 95BJ
Brest Central
Shabinka 12:59 - Brest Central 13:22
13:10
727BJ
Brest Central
Shabinka 13:10 - Brest Central 13:31
13:43
681BJ
Brest Central
Shabinka 13:43 - Brest Central 14:07
14:34
D 52BJ
St Petersburg Vitebskii
Shabinka 14:34 - Orantschizi 15:06 Orscha Central 21:18 - Vitebsk 22:50 - Novosokolniki 01:25 - Solzi 04:52 - St Petersburg Vitebskii 07:55
14:39
675FJ
Brest Central
Shabinka 14:39 - Brest Central 15:10
14:44
728BJ
Minsk-Passajirskii
Shabinka 14:44 - Orantschizi 15:13 - Beresa Gorod 15:33 - Iwazewichi 15:54 - Baranovichi Centralnye 16:30 - Minsk-Passajirskii 18:06
14:57
650BJ
Mogilew 1
Shabinka 14:57 - Orantschizi 15:28 - Beresa Gorod 15:51 - Iwazewichi 16:18 Stolbzi 17:54 - Pukhovichi 20:31 - Osipowichi 1 21:04 - Elisowo 21:29 - Drut 22:23 - Mogilew 1 23:07
17:36
607BJ
Brest Central
Shabinka 17:36 - Brest Central 18:01
17:43
606BJ
Vitebsk
Shabinka 17:43 - Kobrin 18:07 - Antopol 18:52 - Drogichin gorod 19:18 Senkevichi 22:21 - Jitkovichi 23:11 - Mulyarovka 00:08 - Mishanka 00:38 - Kopis 07:20 - Vitebsk 10:00
19:16
726BJ
Minsk-Passajirskii
Shabinka 19:16 - Orantschizi 19:41 - Beresa Gorod 19:58 - Iwazewichi 20:19 - Baranovichi Centralnye 20:54 - Minsk-Passajirskii 22:22
19:46
D 28BJ
Moskva Belorusskaja
Shabinka 19:46 - Orantschizi 20:17 Beresa Gorod 20:41 - Borisow 00:56 - Smolensk 04:07 - Wjasma 06:12 - Moskva Belorusskaja 09:32
20:02
604BJ
Gomel
Shabinka 20:02 - Kobrin 20:25 - Antopol 20:58 - Drogichin gorod 21:34 Senkevichi 00:52 - Mikashevichi 01:14 - Jitkovichi 01:39 - Mulyarovka 02:22 - Mishanka 02:52 - Gomel 05:33
Haltestellen im Umkreis